Održana Otvorena vrata o pravilima Praktičnog vodiča kroz procedure ugovaranja pomoći EZ trećim zemljama

 Dosada su održana dva takva treninga: 18. lipnja kada je pojašnjeno kako izraditi kriterije za odabir u objavama natječaja za ugovore za usluge, te 9. srpnja kada se pričalo o pravilima održavanja odbora za uži izbor ponuda za ugovore za usluge. Trening je dio sustavnog obrazovanja JPP-a od strane Agencije, kao Provedbenog tijela u decentraliziranom sustavu upravljanja, te je reguliran odredbama sporazuma potpisanog između Nacionalnog dužnosnika za ovjeravanje i Dužnosnika ovlaštenog za ovjeravanje programa o harmonizaciji nadgledanja sustava JPP.

Skip to content