Održana "Otvorena vrata" o ugovorima za nabavu roba

Naglašeno je da tehničke specifikacije trebaju biti rađene na temelju stvarnih potreba, tj.  potrebno je procijeniti koja se oprema može nabaviti iz vlastitih sredstava, a koja sredstvima EU. Također je rečeno, kako je jedna od češćih grešaka prilikom izrade specifikacija za osobna računala navođenje konkretnih proizvođača, kao i specifičnosti njihova proizvoda.  Naglašeno je kako tehničke specifikacije moraju predstavljati minimalne zahtjeve od strane korisničke institucije, bez obzira na problem učestalih promjena cijena i modela tražene opreme.

Tema o ugovorima za nabavu roba uvijek je zanimljiva JPP zbog brojnih mogućnosti koje se pružaju iz sredstava programa IPA, čije programiranje još traje. Dosada su ugovori o nabavi roba činili 27,8 posto ukupnih ugovorenih sredstava za program CARDS 2004 i 11,08 posto za program Phare 2005.

Tema slijedećih Otvorenih vrata u studenom jest „Nabava usluga”. 

Skip to content