• EU logo
  • OPKK logo
  • EU fondovi logo
  • Izrada internetske stranice sufinancirana je sredstvima tehničke pomoći Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

27.8.2020. - Novosti

Oglas za radno mjesto u okviru Twinning projekta \’\’Podrška EU u jačanju kapaciteta i usklađivanju s pravnom stečevinom EU u veterinarskom sektoru Bosne i Hercegovine’’

Skip to content