Oglasi za radna mjesta u okviru IPA 2009 Twinning projekta: "Jačanje kapaciteta za implementaciju Direktive o zagađenju uzrokovanom ispuštanjem opasnih tvari u vode i Okvirne direktive o vodama"

Oglasi za radna mjesta u okviru IPA 2009 Twinning projekta: “Jačanje kapaciteta za implementaciju Direktive o zagađenju uzrokovanom ispuštanjem opasnih tvari u vode i Okvirne direktive o vodama” se nalaze u privitku.

Odricanje od odgovornosti: Ugovorno tijelo za predmetni oglas je institucija zemlje članice EU u svojstvu Twinning partnera. SAFU ne preuzima odgovornost koja bi na bilo koji način mogla proizaći iz objavljenog oglasa.

Skip to content