Operativni program “Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.” (OPKK) temeljni je programski dokument kojim se provodi kohezijska politika Europske unije i doprinosi cilju „Ulaganje za rast i radna mjesta“ kroz poticanje ulaganja u infrastrukturne investicije (u područjima prometa, energetike, zaštite okoliša, ICT-a) i pružanje potpore razvoju poduzetništva i istraživačkih djelatnosti.

Unutar sustava provedbe Europskih strukturnih i investicijskih (ESI) fondova, u financijskoj perspektivi 2014. – 2020. ulogu Upravljačkog tijela u OPKK ima Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova EU (MRRFEU), a SAFU je Posredničko tijelo razine 2.

U okviru OPKK 2014.-2020. Republici Hrvatskoj je na raspolaganju 6,863 milijardi eura od čega 4,700 milijarda eura iz Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR) i 2,131 milijardi eura iz Kohezijskog fonda te 31,499 milijuna eura koji su Republici Hrvatskoj dodijeljeni iz EFRR u okviru inicijative REACT-EU. Kada se tome pridoda nacionalni doprinos u iznosu od 1,192 milijarde eura, njegova ukupna vrijednost raste na 8,055 milijardi eura.

Tijekom financijske perspektive 2014.-2020. u okviru OPKK SAFU je ugovorio 1102 projekata ukupne vrijednosti 45.529.123.661,71 kuna, od čega je 36.542.414.883,1736 kuna bespovratnih sredstava.

PRIORITETNE OSI I ESIF ALOKACIJA:

PO1Jačanje gospodarstva primjenom istraživanja i inovacija 4.952.701.629, 25 HRK  
PO2Korištenje informacijske i komunikacijske tehnologije2.294.247.436,20 HRK
PO3Poslovna konkurentnost7.226.500.000,00 HRK
PO4Promicanje energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije3.961.990.497, 25 HRK
PO6Zaštita okoliša i održivost resursa14.805.836529,60 HRK
PO7Povezanost i mobilnost9.761.032.874,25 HRK
PO8Socijalno uključivanje i zdravlje2.655.925.000.00 HRK 
PO9Obrazovanje, vještine i cjeloživotno učenje2.018.315.192, 95 HRK
PO10Tehnička pomoć1.759.038.959,40 HRK
Skip to content