Osnaživanje lokalnih kapaciteta za NATURA 2000 i zaštitu prirode

Cilj projekta: poticati održivo upravljanje i zaštitu prirodnih resursa Osječko – baranjske županije kroz sudjelovanje javnosti, međusektorsku suradnju i poticanje primjene relevantnih EU direktiva

Partneri: Hrvatsko društvo za zaštitu ptica i prirode, Odjel za biologiju, Sveučilište

J.J.Strossmayera u Osijeku, Regionalna razvojna agencija Slavonije i Baranje, Volonterski centar Osijek

Ciljane skupine i krajnji korisnici: Odjel za biologiju, Sveučilište J.J.Strossmayera u

Osijeku, NVO, Državni zavod za zaštitu prirode, Hrvatske vode, Hrvatske šume, Javna ustanova \”Park prirode Kopački rit\”, lokalno stanovništvo Osječko – baranjske županije, Lokalna samouprava Osječko – baranjske županije, privatne tvrtke, Agencija za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Osječko – baranjske županije, škole, obrazovne institucije, volonteri, javnost

Očekivani rezultati: Uspostavljanje međusektorske suradnje; edukacija lokalnih dionika o programu NATURA 2000, njegovim prednostima i obavezama; podizanje svijesti i interesa za zaštitu prirode među građanima; uspostavljanje sustava zaštite prirode kroz edukaciju i monitoring biološke raznolikosti.

Skip to content