Otvoren novi twinning projekt

Cilj ovog projekta s proračunom od 690 000 eura je uspostaviti učinkovit i djelotvoran sustav za borbu protiv diskriminacije, u svrhu podizanja razine zaštite od diskriminacije u Republici Hrvatskoj. Projekt će ojačati kapacitete dvije korisničke institucije – Ureda pučkog pravobranitelja kao središnjeg tijela nadležnog za suzbijanje diskriminacije i Ureda za ljudska prava kao državnog tijela koje je najviše izravno uključeno u borbu protiv diskriminacije.

Skip to content