Otvoren novi Twinning projekt

Svrha ovog projekta, vrijednog 983.411,75 eura, jačanje je administrativnih i tehničkih kapaciteta Agencije za civilno zrakoplovstvo (ACZ) i Agencije za istraživanje nesreća i ozbiljnih nezgoda zrakoplova (AZI), sa svrhom unaprjeđenja sigurnosnih standarda relevantnih za stanovnike Republike Hrvatske i sve dionike u civilnom zračnom prometu.

Projekt je od velikog značaja za Hrvatsku u okviru procesa pristupanja Europskoj uniji. Kroz ovaj Twinning projekt, EU će pružiti potporu hrvatskim zrakoplovnim vlastima u unaprjeđivanju sigurnosti civilnog zrakoplovstva u Republici Hrvatskoj u skladu s odredbama međunarodnih sporazuma kojih je RH potpisnica, posebice Konvencije o međunarodnom civilnom zrakoplovstvu, te u skladu sa zajedničkom pravnom stečevinom Europske unije u području civilnog zrakoplovstva.

Projekt provode Agencija za europske integracije i ekonomski razvoj iz Austrije, Austro Control GmbH, Savezno ministarstvo prometa, graditeljstva i urbanističkog razvoja Savezne Republike Njemačke i hrvatska Agencija za civilno zrakoplovstvo.

Predviđeno trajanje projekta 18 mjeseci, od ožujka 2012. do kolovoza 2013. Projekt je financiran sredstvima iz programa IPA 2009 Europske unije za Hrvatsku.

Očekivani rezultati projekta su:

  • Usklađenost Nacionalnog programa sigurnosti u zračnom prometu sa zakonodavstvom Europske unije
  • Smanjenje broja i razine nalaza audita
  • Razvoj/revizija procedura i priručnika
  • Provedba analize potreba za obukom i edukacijom
  • Razvoj i provedba programa obuke
  • Ojačani kapaciteti osoblja ACZ-a i AZI-ja

 

Skip to content