Otvoren novi Twinning projekt

Očekivani rezultati ovog projekta su:

–      procjena postojeće situacije vezane uz provedbu zahtjeva i odredbi Okvirne direktive o vodama i Direktive 2006/11/EC te priprema preporuka za budući postupak

–      izrada smjernica za kontrolu kvalitete metoda određivanja prioritetnih tvari i uspostavu metodologije osiguranja kvalitete i kontrole kvalitete podataka

–      poboljšanje vještina, znanja i sposobnosti laboratorijskog osoblja Hrvatskih voda vezano za nove analitičke metode i

–      jačanje kapaciteta svih mjerodavnih tijela za provedbu Okvirne direktive o vodama i Direktive 2006/11/EC.

Provedbom projekta će se osigurati jačanje kapaciteta uprava Republike Hrvatske vezanih uz vodno gospodarstvo te provedba standarda kvalitete vezanih uz vode u skladu sa zahtjevima EU Direktive 2006/11/EC i Okvirne direktive o vodama.

Skip to content