• EU logo
  • OPKK logo
  • EU fondovi logo
  • Izrada internetske stranice sufinancirana je sredstvima tehničke pomoći Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

31.10.2014. - Novosti

„Poboljšanje sustava ovrhe u Republici Hrvatskoj”

Ukupna vrijednost ovog projekta je 1.302.989,08 eura, od kojih se 93% financira u sklopu IPA programa, a  iznos nacionalnog sufinanciranja je 7%. Projekt je započeo 9. travnja 2014. godine, a trajati će do 9. travnja 2016. godine.

Na projektu se očekuje ostvarivanje sljedeća tri rezultata:

  • jačanje institucionalnih i administrativnih kapaciteta institucija dionika, s obzirom na sustav nadzora nad ovršnim sustavom;
  • jačanje među-institucionalne suradnje dionika koji sudjeluju u ovršnom sustavu;
  • podizanje svijesti o sustavu ovrhe.

Svrha projekta je unaprijediti ovršni sustav kako bi se dodatno doprinijelo smanjenju zaostataka neriješenih predmeta u sudovima te doprinijelo Programu Vlade Republike Hrvatske za preuzimanje i provedbu pravne stečevine  Europske unije.

Skip to content