„Poboljšanje sustava ovrhe u Republici Hrvatskoj”

Opći cilj ovog projekta bio je pružiti potporu razvoju učinkovitosti i djelotvornosti sustava ovrhe u Republici Hrvatskoj.

Ukupna vrijednost projekta je 1.302.989,08 eura, od kojih je 93% financirano u sklopu IPA programa, a  iznos nacionalnog sufinanciranja je bio 7%. Tijekom razdoblja od 23 mjeseca, od svibnja 2014. do ožujka 2016., Twinning partneri su, uz aktivno sudjelovanje predstavnika institucija uključenih u postupak ovrhe, proveli 33 aktivnosti, proučavali dokumentaciju, organizirali okrugle stolove i radionice, seminare i obuku. Na projektu se radilo na ostvarivanju tri očekivana rezultata:

  • jačanje institucionalnih i administrativnih kapaciteta institucija dionika, s obzirom na sustav nadzora nad ovršnim sustavom;
  • jačanje među-institucionalne suradnje dionika koji sudjeluju u ovršnom sustavu;
  • podizanje svijesti o sustavu ovrhe.

Svrha projekta bila je unaprijediti ovršni sustav kako bi se dodatno doprinijelo smanjenju zaostataka neriješenih predmeta u sudovima.

Skip to content