Počeo novi Twinning projekt

Projekt s proračunom od 1.000.000 eura financira Europska komisija i trajat će do 27. siječnja 2013. godine.

Predstavljene su sljedeće aktivnosti:

–          Jačanje administrativnih kapaciteta nadležnih tijela i provedbenih ustanova. Cilj je poboljšati sveobuhvatnu suradnju institucija i administrativne procedure u sustavu socijalne sigurnosti kako na državnoj tako i na međunarodnoj razini.

–           Analiza utjecaja slobode kretanja radnika na hrvatski administrativni sustav. Glavni cilj je pripremiti analitičku i financijsku studiju o utjecaju slobode kretanja radnika između RH i država članica na hrvatski sustav socijalne sigurnosti prilikom primjene EU uredbi o koordinaciji.

–           Podizanje svijesti o slobodi kretanja radnika. Cilj je izraditi strategiju podizanja svijesti o slobodi kretanja radnika, uspostaviti sustav informiranja radnika migranata o njihovim pravima te osigurati dostupnost informacija vezanih za slobodu kretanja radnika široj javnosti

Očekivani rezultati projekta su sljedeći:

–          Poboljšana sveobuhvatna suradnja institucija u sustavu socijalne sigurnosti

–          Pojačani kapacitet svih relevantnih institucija u sustavu socijalne sigurnosti, osiguran prijenos znanja putem održavanja edukacija od strane budućih educiranih stručnjaka

–          Usklađene administrativne procedure za izravnu primjenu EU uredbi za koordinaciju

–          Pripremljena sveobuhvatna analitička i financijska studija o utjecaju slobode kretanja radnika između RH i država članica na hrvatski sustav socijalne sigurnosti

–          Izrađena strategija podizanja svijesti o slobodi kretanja radnika i uspostavljanje sustava informiranja radnika migranata

–          Dostupnost informacija vezanih za slobodu kretanja radnika široj javnosti.

Projekt je od velikog interesa za Republiku Hrvatsku u okviru procesa pristupanja Europskoj uniji i doprinijet će provedbi prioritetnih aktivnosti vezanih uz pravnih stečevinu u području slobode kretanja radnika i koordinacije sustava socijalne sigurnosti.

Skip to content