Počeo PHARE projekt pripreme Carinske uprave za provedbu propisa EU-a

Provedba tog projekta trajat će do veljače 2010. godine, a partner u provedbi je austrijska Agencija za europske integracije i ekonomski razvoj.

Glavni cilj projekta je podržati Hrvatsku u ispunjavanju predpristupnih zahtjeva EU-a iz poglavlja 29 pravne stečevine u kojem je obrađeno pitanje carinskog sustava.

Konkretno, riječ je o uspostavi nacionalnih elektroničkih sustava koji će omogućiti povezivanje i interoperabilnost hrvatskog carinskog sustava sa sustavom koji funkcionira u EU-u odmah po ulasku Hrvatske u EU.

Kako bi se osigurala operativnost i kompatibilnost dvaju sustava najveća pažnja tijekom provedbe projekta bit će posvećena završetku razvoja integriranog sustava upravljanja tarifom (ITMS), najavila je zamjenica ravnatelja Carinske uprave Vesna Kadić.

Projekt “Integrirani sustav za upravljanje tarifom – prilagodba – potpora upravljanju” dio je Strategije provedbe interoperabilnosti Carinske uprave Republike Hrvatske koju je 2005. donijela Europska komisija i kojom se hrvatsku Carinsku upravu želi što bolje pripremiti za vrijeme nakon ulaska Hrvatske u EU. (Hina) 

Skip to content