• EU logo
  • OPKK logo
  • EU fondovi logo
  • Izrada internetske stranice sufinancirana je sredstvima tehničke pomoći Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

31.10.2014. - Projekti / Prva generacija pretpristupnih programa

Podizanje glasa na lokalnoj razini: stvaranje puta prema učinkovitoj provedbi anti-diskriminacijskih propisa na lokalnoj i nacionalnoj razini

Cilj projekta: Smanjenje stupnja diskriminacije u RH podizanjem razine svijesti organizacija civilnog društva, građanki i građana i donositelja odluka na svim razinama o nužnosti prihvaćanja i primjene zakona i politika koje učinkovito djeluju na suzbijanje raznih oblika diskriminacije

Partneri: Bolja budućnost – Udruženje žena Romkinja, Čakovec; Cenzura – udruga za promicanje ljudskih prava i medijskih sloboda, Split (za otok Vis); Gord – Građanska udruga za razvoj, Dalj; ZvoniMir, Knin; Centar za podršku i razvoj civilnog društva Delfin, Pakrac

Ciljane skupine i krajnji korisnici: marginalizirane i ranjive skupine u 5 lokalnih zajednica; institucije na lokalnoj razini; političari/političarke donositelji odluka na lokalnoj i nacionalnoj razini, mediji, javnost

Očekivani rezultati: identificirani slučajevi diskriminacije marginalnih i ranjivih skupina; napisane preporuke za donošenje i implementaciju zakona i politika za suzbijanje diskriminacije prema standardima EU; uspostavljeni stalni kanali komunikacije između lokalne i nacionalne vlasti te građanstva i organizacija civilnog društva (OCD) na lokalnoj i nacionalnoj razini i naglašavanje važnosti uključivanja OCD u proces donošenja odluka; provedena kampanja podizanja svijesti o oblicima diskriminacije i aktivno sudjelovanje građana u oblikovanju, provedbi i nadzoru provedbe antidiskriminacijskih zakona i politika    

Skip to content