Podrška za kontrolu i iskorjenjivanje bolesti životinja u Republici Hrvatskoj

U Republici Hrvatskoj  se od 2011. do 2012. godine provodi program oralne vakcinacije lisica protiv bjesnoće. Cilj provođenja programa je zaštita ljudi i domaćih životinja od bjesnoće, iskorjenjivanje bjesnoće u populaciji divljih životinja, te postizanje statusa zemlje slobodne od bjesnoće.

Sredstva za sufinanciranje programa osigurana su dijelom iz predpristupnih fondova EU te dijelom iz nacionalnog proračuna.

Projekt se sastoji od šest komponenti:

1)            \”Nabava laboratorijske opreme za Nacionalni referentni laboratorij za bjesnoću\”, kojom će se osigurati da laboratoriji kapacitetima budu u potpunosti opremljeni za obavljanje potrebnih testiranja.

2)            \”Nabava cjepiva za oralnu vakcinaciju lisica protiv bjesnoće\”, koja će osigurati potrebne količine vakcinalnih mamaca.

3)            \”Distribucija vakcinalnih mamaka za oralnu vakcinaciju lisica protiv bjesnoće\”, kojom će se distribuirati mamke.

4)            \”Nadziranje provedbe oralne vakcinacije lisica laboratorijskim testiranjem uzoraka\”, kojim se osigurava provedba laboratorijskih testiranje propisanog broja uzoraka za svaku godinu.

5)            \”Procjena rezultata Programa oralne vakcinacije lisica\”, kojim  će se osigurati sveobuhvatna epidemiološka analiza prikupljenih rezultata  te uspjeha vakcinacije.

6)            ,,Javna kampanja podizanja svijesti i znanja o oralnoj vakcinaciji lisica protiv bjesnoće“, kojom se osigurava informiranje stručne i šire javnosti (građanstva) u vezi svih aktivnosti iz programa.

Programi oralne vakcinacije lisica protiv bjesnoće koji se provode imaju iznimnu regionalnu važnost te se provode istovremeno u svim zemljama regije ( Bosna i Hercegovina, Srbija, Crna Gora, Makedonija, Kosovo, Albanija), a čime predstavljaju široku kampanju financiranu od strane EU u svrhu iskorjenjivanja bjesnoće u ovom dijelu Europe.

Skip to content