Policija dobiva S.I.R.E.N.E ured

Kako je korisnik ovoga projekata, ukupne vrijednosti 130 tisuća eura, Ravnateljstvo policije, Uprava kriminalističke policije, Odjel za međunarodnu policijsku suradnju, u okviru kojeg će biti ustrojen S.I.R.E.N.E. Ured  Vladimir Faber, glavni ravnatelj izrazio je zadovoljstvo projektom te naglasio: „ Cilj navedenog projekta je da se uz pomoć talijanskog partnera izradi prijedlog zakonodavnog i kadrovskog funkcioniranja nacionalnog Ureda, procjena obrazovnih potreba budućih zaposlenika Ureda kao i podizanje svijesti o ulozi i značaju S.I.R.E.N.E-a ureda.” 

Vincent Degert također je pohvalno govorio o projektu, istaknuo važnost S.I.R.E.N.E ureda za Hrvatsku u uključivanju u shengenske i okvire europske unije: slobode kretanja osoba, roba i kapitala.

Inače, uspostava S.I.R.E.N.E ureda jedna je od aktivnosti Republike Hrvatske u ispunjavanju obveza predviđenih pravnom stečevinom EU. Pravna osnova funkcioniranja S.I.R.E.N.E ureda propisana je Shengenskim provedbenim sporazumima, a uspostavom Ureda formira se hrvatska jedinstvena točka kontakata za policijsku suradnju unutar europskog prostora, a kako bi se ostvario uvid u baze potraga za osobama, stvarima i vozilima na razini EU.Tako će se s jednog mjesta zaprimati zahtjevi i uspostavljati koordinacija aktivnosti s državama članicama schengenskog prostora u pogledu prekograničnog praćenja, nadziranja i prekogranične potjere. Realizacija samoga PHARE 2006 twinning light projekta „Priprema za uspostavu S.I.R.E.N.E. ureda” u razvojne dvije faze planirana je do kraja polovice 2009. (Izvor:MUP)

Skip to content