Poljoprivredni poduzetnički inkubator Drenovci

Svrha projekta: razvoj poduzetničke potporne infrastrukture u svrhu jačanja gospodarskog razvoja i regionalne konkurentnosti kroz povećanje novih radnih mjesta te razvoj dinamične poduzetničke klime putem: Infrastrukturne i institucionalne izgradnje; Doprinosa rastu MPS-a i radnih mjesta; te uravnoteženom regionalnom razvoju. Ciljna skupina: Poduzetnici početnici i u fazi rasta, Management poduzetničke potporne infrastrukture.

U cilju rješavanja strateškog problema-nezaposlenosti, projektom POLJOPRIVREDNI PODUZETNIČKI INKUBATOR DRENOVCI (PPID) utjecalo bi se na olakšavanje pokretanja poduzetničke aktivnosti kroz smanjenje početnih troškova ulaganja te stručno i logističko praćenje poduzetničkog poduhvata. Time bi se unaprijedila poduzetnička klima i uvjeti poslovanja u kojima se trenutno svake godine smanjuje broj MSP-a u Općini te bi se omogućilo otvaranje novih MSP-a, odnosno novih radnih mjesta.

Projekt PPID podrazumijeva:

  • Poticanje poduzetništva i inovacija pružajući poduzetnicima pristup visoko kvalitetnim uslugama (izgradnja visoko kvalitetnih poduzetničkih usluga kroz mentorstvo),
  • Razvijanje prilike za ulaganja (kroz osigurane visoko kvalitetne usluge i poslovne uvjete);
  • Razvijanje i izgradnju moderne infrastrukture za obavljanje poslovnih aktivnosti (Upravna zgrade PPID-a s pratećim sadržajima od 438,19 m²; višenamjenska hala od 422,46 m²; nadstrešnica za stoku od 200,00 m²; otvoreni izložbeni prostor 900,00 m²; interne prometnice i parkirališta ukupne bruto površine 2.187,01 m², te ograde);
  • povećanje učinkovitosti primjene i komercijalizacije inovacija, uključujući i transfer tehnologija (pilot projekt uspostave edukacijsko-proizvodnih postrojenja i umrežavanje malih poljoprivrednih poduzetnika u Inkubatoru).

Osim izgradnje poduzetničke potporne infrastrukture, projekt obuhvaća aktivnosti na promociji projekta i poduzetništva, ali i potporne infrastrukturi na području Županije, korištenje iskustava najbolje prakse u okruženju kroz aktivnosti prijenosa know-howa i mentoringa te poticanja razvoja prerađivačke djelatnosti. Aktivnosti projekta usmjerene su u svrhu pokretanja poduzetničke aktivnosti u sektoru poljoprivredno-prehrambene djelatnosti s naglaskom na stvaranje proizvoda veće dodane vrijednosti, interesno udruživanje, korištenje mogućnosti koje se pružaju i postojećih inicijativa u okviru poduzetničke potporne infrastrukture u Općini Drenovci i Županiji. Među navedenim aktivnostima bitno je istaknuti pilot projekt uspostave edukacijsko-proizvodnog postrojenja i umrežavanje malih poljoprivrednih poduzetnika u Inkubatoru, a s ciljem učinkovite primjene i komercijalizacije inovacija, uključujući i transfer tehnologije.

Projekt se financira iz Europskog fonda za regionalni razvoj u okviru Operativnog programa \”Regionalna konkurentnost\”.

Skip to content