Potpisan ugovor u vrijednosti 16.86 milijuna eura

Ugovor je potpisan s austrijskom tvrtkom Strabag Ag. Obuhvaća sve instalacijske i građevinske radove potrebne za izgradnju vodoopskrbnog sustava kao i radove potrebne za obnovu sustava za upravljanje otpadnim vodama, što podrazumijeva obnavljanje i čišćenje postojećih izvora u Mekušju i Borlinu, obnavljanje Borlinskog rezervoara, zamjena dotrajalih vodovodnih cijevi uzduž 9.5 km te izgradnja glavnog skupljača voda iz kanalizacije. 

Osnovni cilj Programa za vode i otpadne vode u Karlovcu je zaštita i podizanje kvalitete voda na širem području Karlovca uspostavom sustava upravljanja vodama sukladno standardima Europske unije. Naime, dosada su prikupljene otpadne vode bile ispuštane izravno u karlovačke rijeke dok su gubici u vodoopskrbnom i propusnost u kanalizacijskom sustavu bili izrazito visoki. Očekuje se da će se projektom ti problemi riješiti što će rezultirati značajnim poboljšanjem u kvaliteti i čistoći riječne vode u okolici Karlovca te smanjiti onečišćenje četiri karlovačkih rijeka, čime će se pridonijeti javnom zdravlju i očuvanju okoliša.

Kroz program je predviđeno potpisivanje šest ugovora, od kojih je, uključujući jučer potpisan ugovor o izvođenju radova, zaključeno četiri ugovora u ukupnom iznosu 33,892,551,93 eura što predstavlja 94.15 posto ugovorenih sredstava u odnosu na ukupnu vrijednost ISPA mjere za Program za vode i otpadne vode u Karlovcu. Proces ugovaranja preostala dva ugovora je u tijeku. Krajnji korisnik programa je Vodovod i kanalizacija d.o.o. Karlovac.

Skip to content