Potpisan ugovor za izgradnju studentskog doma u Vukovaru

Izgradnjom studentskog doma u Vukovaru omogućit će se ostanak mladih na području Vukovarsko-srijemske županije, potaknut će ih se da studiraju u Vukovaru uz smanjene troškove života, a ponudit će im se i specifični studentski sadržaji koji će unaprijediti kvalitetu studiranja. Veliki potencijal ovog projekta su i  studenti koji dolaze studirati iz drugih mjesta, kao mogući novi stanovnici Grada Vukovara,  koji u njemu žele ostati i nakon što završe studij.
Studentski dom raspolagat će sa 108 kreveta od čega će ih 80 biti za studente u nepovoljnom položaju, dok će dvije jednokrevetne sobe biti u potpunosti prilagođene osobama s invaliditetom. Osiguran studentski smještaj u Vukovaru privući će nove studente i omogućiti gradu da postane mjesto poželjno za studiranje.
Ugovor s Veleučilištem \”Lavoslav Ružička\” u Vukovaru potpisan je u okviru EU natječaja „Modernizacija, unaprjeđenje i proširenje infrastrukture studentskog smještaja za studente u nepovoljnom položaju“, koji je usmjeren na podršku javnim visokim učilištima za proširenje i poboljšanje smještajnih kapaciteta za studente, s naglaskom na studente u nepovoljnom položaju. Ovo je već deveti ugovor potpisan ove godine, a prije njega ugovori su potpisani sa Sveučilištem u Zagrebu, Visokom školom za menadžment u turizmu i informatici Virovitica, Sveučilištem u Zagrebu – Sveučilišnim kampusom Varaždin, Sveučilištem u Rijeci, Međimurskim veleučilištem u Čakovcu, Sveučilištem u Dubrovniku te dva sa Sveučilištem Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku.

Skip to content