Potpisan ugovor za projekt Dječjeg centra za translacijsku medicinu Dječje bolnice Srebrnjak vrijedan više od 441,5 milijuna kuna

Projekt \”Dječji centar za translacijsku medicinu Dječje bolnice Srebrnjak (CCTM)\”, financijski gledano, s ukupnom vrijednosti ulaganja od preko 441,5 milijuna kuna, daleko je najvrijedniji projekt koji se dosad ugovorio u okviru poziva iz Prioritetne osi 1 -Jačanje gospodarstva primjenom istraživanja i inovacija iz OPKK te je zamišljen kao centar za kliničko istraživanje koji će djelovati kao suvremena platforma tzv. translacijskih istraživanja usmjerenih na prevladavanje jaza između biomedicinskih istraživanja i kliničke prakse.

Ovim projektom obuhvaćena je izgradnja cca 14.523 m2 nove zgrade funkcionalno povezane s postojećom zgradom Dječje bolnice Srebrnjak (DBS) te nabava vrhunske medicinske i istraživačke opreme čija se vrijednost procijenjuje na 208 milijuna kuna. U centru će se provoditi aktivnosti dijagnostike i liječenja pedijatrijske populacije te fizikalne dijagnostike, terapije i rehabilitacije, organizirati će se obrazovne aktivnosti za razvoj ljudskih resursa, koje će uključivati provedbu preddiplomskih, diplomskih i poslijediplomskih studijskih programa u suradnji s domaćim i inozemnim sveučilištima, a po završetku provedbe projekta, kad Dječji centar za translacijsku medicinu započne s poslovanjem, planirano je novo zapošljavanje, kako mladih visokoobrazovanih osoba, tako i iskusnih istraživača i medicinskih stručnjaka. Kroz pet godina planira se zaposliti ukupno 124 osobe.

Glavna orijentacija novog Centra bit će visoko kvalitetno istraživanje koje će omogućiti unaprjeđenje postojećih te razvoj potpuno novih dijagnostičkih i terapijskih postupaka povezanih s učestalim dječjim bolestima, prvenstveno u područjima pedijatrijske alergologije, imunologije i pulmologije.

Ugovaranjem ovog projekta, SAFU je dosad u okviru OPKK ugovorio 543 projekta ukupne vrijednosti preko 24 milijarde kuna od čega je 19,2 milijarde bespovratnih sredstava, a od tog broja čak 100 projekata je povezano s ulaganjima u zdravstvo i u projekte povezane s istraživanjem i inovacijama. 

Skip to content