Potpisan ugovor za Projekt izgradnje državne ceste DC403 od čvora Škurinje do luke Rijeka

Ugovor su potpisali ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković, ravnatelj Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije Tomislav Petric i predsjednik Uprave Hrvatskih cesta Josip Škorić.

Projekt sufinancira Europska unija sa 442.008.500,00 kn. Cilj projekta koji se nalazi u Primorsko – goranskoj županiji na području Grada Rijeke je izgraditi spojnu cestu DC403 od čvora Škurinje na autocesti A7 koja predstavlja dio TEN-T do luke Rijeka koja je definirana kao luka osnovne mreže. Prometnicom će se ostvariti izravna veza osnovne luke na TEN-T, poboljšati regionalna i lokalna mobilnost, i povećati sigurnost prometa. Procijenjena duljina glavne trase iznosi 2,977 km. Planirana državna cesta DC403 povezuje postojeći čvor Škurinje na riječkoj obilaznici i zapadni dio luke Rijeka (osnovna luka – kontejnerski terminal Zagrebačka obala – u izgradnji) te na taj način predstavlja nedostajuću vezu osnovne luke Rijeka s TEN-T mrežom. Dodatno, navedenim projektom ostvaruje se i veza s centrom grada Rijeke, smanjuje prometno zagušenje, povećava sigurnost prometa, te povećava konkurentnosti lokalnih ekonomija putem bolje pristupačnosti drugim tržištima korištenjem novog prometnog pravca. Projekt uključuje gradnju više objekata od kojih su značajniji: tunel Podmurvice (cca. 1253 m), vijadukt Piopi (cca. 316 m), vijadukt Mlaka (cca. 144 m). Također, ovim projektom osigurati će se pozitivan efekt na projekte izvan prometnog sektora, posebice u segmentu projekata koji se odnose na IKT sektor jer će se provući cijevi koje će omogućiti postavljanje optičke infrastrukture. Ujedno će se dati podstrek projektima razvoja poslovne infrastrukture na području obuhvata. Specifični cilj ovog projekta je integracija novog cestovnog pravca luka Rijeka (Zagrebačko pristanište) – autocesta A7 u Mediteranski koridor (Rijeka-Zagreb-Budimpešta) transeuropske prometne mreže (TEN-T) koja je od temeljne važnosti za osiguranje jedinstvenog tržišta za slobodno kretanje putnika i roba, kao i za jačanje ekonomske i socijalne kohezije i promicanje gospodarskekonkurentnosti i održivog razvoja.

Skip to content