Potpisani ugovori iz programa ISPA u vrijednosti od 15.888.308,92 eura

Ugovor za pružanje usluga, pod nazivom „Nadzor radova za ISPA mjeru Br. 2005/HR/16/P/PE/001“, potpisan je sa francuskom tvrtkom  Safege Consulting Engineers (SAFEGE) u iznosu od 1.360.000,00 eura, od čega je 544.000,00 eura udio nacionalnog sufinanciranja.

Ugovor o izvođenju radova, pod nazivom  „Izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda u Karlovcu“, potpisan je s austrijskom tvrtkom ALPINE BAU GbmH (podružnica Zagreb), u iznosu od 14.582.308,93 eura, od čega je 5.468.365,85 eura udio nacionalnog sufinanciranja.

Navedenim ugovorom izgradit će se uređaj za pročišćavanje otpadnih voda u gradu Karlovcu, koji će omogućiti 3. stupanj pročišćavanja, odnosno pročišćavanje do razine uklanjanja nitrata iz otpadnih voda. Osnovni cilj projekta je zaštita i podizanje kvalitete voda na širem području grada Karlovca te sigurna opskrba pitkom vodom u skladu sa europskim standardima. Naime, dosada su prikupljene otpadne vode bile ispuštane izravno u karlovačke rijeke dok su gubici u vodoopskrbnom i propusnost u kanalizacijskom sustavu bili izrazito visoki. Očekuje se da će projekt rezultirati značajnim poboljšanjima u kvaliteti i čistoći vode u rijekama Dobri, Mrežnici, Korani i Kupi.                                                                                                                                                                   

Izgradnjom glavnih kolektora, te crpnih stanica osigurat će se dovod otpadnih voda do novog uređaja za počišćivanje otpadnih voda, predviđenog kapaciteta od 100.000 p.e. (ekvivalent stanovnika).

Također, zamjenom i dogradnjom dijela vodovodne i kanalizacijske mreže podići će se razina priključenosti stanovništva, smanjit će se veliki gubici u vodoopskrbnom sustavu koji predstavljaju prijetnju u slučaju prodiranja otpadnih u podzemne vode.

Bitno je za istaknuti da je ovim ugovorom ostvarena ušteda od 359.691,07 eura u odnosu na alocirana sredstva za ovaj projekt. To znači da je na natječaju odabran financijski najpovoljniji od administrativno i tehnički prihvatljivih ponuđača. Proces odabira najuspješnijeg ponuđača odvijao se po strogim i vrlo zahtjevnim pravilima nabave Europske unije, uz prethodnu suglasnost svakog koraka od strane Delegacije europske komisije u Zagrebu.

Ugovori su dio Memoranduma o financiranju „Program za vode i otpadne vode Karlovac”, potpisanog u ukupnom iznosu od 36.000.000,00 milijuna eura. Europska komisija iz programa ISPA sufinancira projekt s 62,5 posto ukupnog iznosa, odnosno 22.500.000,00 eura,  dok se preostalih 13.500.000,00 eura osigurava iz nacionalnih izvora financiranja. Memorandum obuhvaća ukupno dva ugovora o izvođenju radova, dva ugovora za nabavu opreme, te dva ugovora za pružanje usluga.

Korisnik projekta je „Vodovod i kanalizacija d.o.o.”, Karlovac, dok se koordinacija projekata provodi preko Ministarstva regionalnog razvoja, šumarstva i vodnog gospodarstva, te Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata EU.

Skip to content