Potpisano 11 ugovora za projekte vrijedne više od 31 milijun kuna

Riječ je o ugovorima ukupne vrijednosti više od 31 milijun kuna iz područja e-usluga, kulturne baštine, intervencijskih planova za ratom pogođena i deprivirana područja te socijalnih usluga, od čega su više od 30 milijuna kuna (95%) bespovratna sredstva iz EU fondova.

Projekti potpisani iz područja kulturne baštine namijenjeni su obnovi i revitalizaciji kulturne baštine koji doprinose društveno-gospodarskom razvoju putem povećanja broja zaposlenih i razvoja turističke ponude.

Ulaganjem u razvoj e-usluga javne uprave trebala bi se povećati razina komunikacije građana s ustanovama elektroničkim putem, kao i razina dostupnosti i transparentnosti podataka javne uprave.

Cilj projekata iz područja socijalnih usluga je pružanje podrške procesu deinstitucionalizacije u Republici Hrvatskoj putem investiranja u infrastrukturu i opremljenost prostora centara za socijalnu skrb.

Svrha intervencijskih planova za revitalizaciju ratom pogođenih područja je održiva fizička, socijalna i gospodarska regeneracija pet depriviranih pilot područja s ciljem smanjenja socijalnih nejednakosti, isključenosti i siromaštva.

Potpisani su sljedeći ugovori:

 • Uspostava informacijskog sustava u funkciji jedinstvene informacijske točke i katastra infrastrukture (e-katastar infrastrukture),
 • Valorizacija kulturne baštine i brendiranje turističke destinacije Općine Lekenik,
 • FOR CRES – Franjevci za objedinjeni razvoj Cresa,
 • Integrirani program Starogradskog polja,
 • Integrirani razvojni projekt obnove i turističke valorizacije kulturno-povijesnog nasljeđa biskupa Josipa Jurja Strossmayera:- I. faza: Izrada pripremne dokumentacije,
 • Lauba- kuća za ljude i umjetnost,
 • Revitalizacija obrambenih utvrda grada Korčule ,
 • Izrada projektne dokumentacije za projekt Tržnice u gradu (1RP1),
 • Uspostava GIS-a u Gradu Petrinji i jačanje ljudskih kapaciteta Grada Petrinje za potrebe provedbe Intervencijskog plana – Petrinjski novi horizont-„New horizon for Petrinja“ (PP2) ,
 • Dovršetak gradnje Kulturnog centra Roma Baranje,
 • Unaprijedimo život u zajednici.
Skip to content