Potpora provedbi Zakona o općem upravnom postupku

Korisnik projekta je Ministarstvo uprave Republike Hrvatske, a projekt će provoditi konzorcij Lattanzio e Associati, FormezPA, PM Group, Ecosfera. Projektne aktivnosti započele su u studenom 2011. godine i trajat će dvije godine.

Očekivani rezultati:

1. Osiguravanje institucionalnih i profesionalnih kapaciteta Ministarstva uprave za učinkovitu provedbu novog Zakona o općem upravnom postupku (ZUP-a)

2. Razvijanje i provedba programa izobrazbe kako bi se omogućila učinkovita provedba novog ZUP-a

3. Provođenje kampanje koja ima za cilj podizanje razine javne svijesti o novom ZUP-u

Skip to content