Poziv na informativne radionice za organizacije civilnog društva

Vezano uz objavu natječaja:

–         „Podrška organizacijama civilnog društva pri promociji i praćenju politika jednakih mogućnost i antidiskriminacijske politike“,

broj objave: EuropeAid/131842/M/ACT/HR

za dodjelu bespovratnih sredstava u okviru I komponente IPA-e 2010, obavještavamo potencijalne prijavitelje da će se informativne radionice održati:

  • 21. rujna 2011., 9:00 – 17:00 sati u Osijeku, Hrvatska gospodarska komora, Županijska komora Osijek, Europska avenija 13;
  • 23. rujna 2011., 9:00 – 17:00 sati u Splitu, Hrvatska gospodarska komora, Županijska komora Split, Obala Ante Trumbića 4; i
  • 26. rujna 2011., 9:00 – 17:00 sati u Rijeci, Gradska vijećnica grada Rijeke, Korzo 16.
  • 6. listopada 2011., 12:00 – 17:00 sati u Zagrebu, Središnja agencija za financiranje i ugovaranje, Velika dvorana, Ulica grada Vukovara 284C.

Informativne radionice će se organizirati za potencijalne prijavitelje s ciljem pružanja relevantnih informacija o natječajima i natječajnim postupcima.

Molimo da svoje sudjelovanje na radionici najavite Uredu za udruge Vlade Republike Hrvatske putem prijavnog obrasca raspoloživog na internetskoj stranici www.uzuvrh.hr. Popunjene prijavnice pošaljite najkasnije 24 sata prije održavanja radionice za koju se prijavljujetena adresu elektroničke pošte ili na broj faksa 01/ 4599-811.

Za dodatne informacije obratite se Uredu za udruge Vlade Republike Hrvatske putem telefona +385 1 4599 821 ili putem navedene elektroničke pošte.

Skip to content