Poziv na informativne radionice

Natječaj je dostupan na: https://www.safu.hr/hr/natjecaji/pregled/341/potpora-jacanje-konkurentnosti-hrvatskog-malog-i-srednjeg-poduzetnistva

Prva informativna radionica održat će se u Zagrebu, 28. prosinca 2011. u Kino dvorani Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva, Ulica grada Vukovara 78, od 10,00 – 13,00 sati.

Snimka radionice će biti dostupna na www.een.hr i na www.hgk.hr do isteka natječaja, a tijekom prve radionice moći će se pratiti uživo (10,00-13,00 sati).

Sudjelovanje na radionicama je besplatno.

Kontakt osoba za dodatne informacije u vezi natječaja u Ministarstvu gospodarstva, rada i poduzetništva je gđa. Marina Hodak, e-mail: ili broj telefona ++ 385 1 61 06 792.

Prijave na radionicu šalju se e-mailom s naznakom:

Prijava na radionicu s navedenim kontaktima sudionika (tvrtka, ime osobe, telefon).

Informativne radionice održat će se prema slijedećem rasporedu: DATUM

GRAD

LOKACIJA

PRIJAVE NA:

28.12.2012.

Zagreb

Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva (Kino dvorana)

Ulica grada Vukovara 78

Marina Hodak

16.1.2012.

Slavonski Brod

Županijska komora Slavonski Brod

Matije Mesića 9

Krešimir Rudec

16.1.2012.

Osijek

Županijska komora Osijek

Europske avenije 13

Ivana Erak

17.1.2012.

Varaždin

Županijska komora Varaždin

Petra Preradovića 17

Renata Papec

17.1.2012.

Čakovec

Županijska komora Čakovec

Ivana Gorana Kovačića 2

Jagoda Horvat

18.1.2012.

Zagreb

Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva (Kino dvorana)

Ulica grada Vukovara 78

Marina Hodak

19.1.2012.

Zadar

Županijska komora Zadar

Špire Brusine 16

Maša Kamber

19.1.2012.

Pula

Županijska komora Pula

Carrarina 5

Koraljka Vitasović

20.1.2012.

Split

Županijska komora Split

Obala Ante Trumbića 4

Nataša Bušić

20.1.2012.

Rijeka

Županijska komora Rijeka

Bulevar osloboĎenja 23

Blanka Kalokira

23.1.2012.

Bjelovar

Županijska komora Bjelovar

Petra Preradović a 4/I

Vjerana Jozeljić

23.1.2012.

 

 

 

24.01.2012.

Požega

 

 

 

Otočac

Županijska komora Požega

Vukovarska 6

 

Županijska komora Otočac

Kralja Zvonimira 16

Marko Dumančić

 

 

Frana Lokas

Skip to content