Predstavljen projekt izrade Strategije prometnog razvoja Republike Hrvatske

Nacrt ovog dokumenta izradit će se kroz drugi, od ukupno  tri ugovora, kojima se izrađuje Strategija prometnog razvoja Republike Hrvatske, a danas je Siniša Hajdaš Dončić, ministar pomorstva prometa i infrastrukture, prvi put javnosti predstavio i duh buduće Strategije i reforme.

„Vizija prometne politikeove Vlade razvoj jemoderne prometne infrastrukture, koja će služiti razvoju gospodarstva i turizma, potrebama stanovništva i integraciji Hrvatske u prostor Europske unije. Kao prometne prioritete definiranili smo područje željezničke infrastrukture, riječnih i morskih luka, kao i područje cestovne infrastrukture u dijelovima uskih grla. “Buduća Strategija bit će temelj za sveobuhvatni, integrativni, intermodalni, razvojni i društveno odgovoran prometni sustav“, zaključio je ministar i naglasio kako se svi projekti u prometu ne mogu realizirati u godinu dana ali uspostavljamo sustav, kriterije i ciljeve i rezultati toga će biti trajni.

Na važnost razvoja prometa u Republici Hrvatskoj, kao pokretača gospodarskog rasta, osvrnuo se i potpredsjednik Vlade i ministar regionalnoga razvoja i fondova EU Branko Grčić. „Razvoj prometne infrastrukture izrvano utječe na gospodarski i društveni razvoj cijele zemlje i njezinih građana. To je ključ međuregionalnog povezivanja. Primjerice, izgradnju Pelješkog mosta potrebno je promatrati i iz drugog kuta, a ne samo kao na prometno povezivanje hrvatskog juga. Pelješki most znači razvoj Pelješca i otoka Korčule, kao i dubrovačkog primorja. To znači i razvoj turizma i svih popratnih gospodarskih grana.“ rekao je u svom izlaganju ministar Branko Grčić.

O važnosti financiranja razvoja Hrvatske iz sredstava EU unije na predstavljanju Strategije, također financirane kroz Operativni program Promet 2007 – 2013, kao dio IPA IIIA programa EU, govorili su veleposlanik Branko Baričević, Šef Predstavništva Europske komisije u RH i Nataša Mikuš Žigman, ravnateljica Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije.

Projekt „Strategija prometnog razvoja Republike Hravtke“ provodi tvrtka IDOM u konzorciju s OTP Hungaro – Projekt, a vrijednost ugovora iznosi 331.900,00 eura.

Skip to content