Predstavljen projekt Potpora provedbi politike za integraciju migranata

Općeniti cilj projekta potpore provedbi politike za integraciju migranata je razvoj sveobuhvatnog okvira za unapređenje provedbe, praćenja i mjerenje učinkovitosti mjera integrativne migracijske politike u RH. Svrha projekta je provedba potrebnih evaluacijskih i edukacijskih aktivnosti, te aktivnosti izrade, uspostave i testiranja web platforme za praćenje provedbe akcijskog plana za integraciju migranata kako bi se osiguralo unapređenje provedbe integrativnih mjera, praćenje provedbe istih, te stvorio prostor za vrednovanje učinka integrativne migracijske politike. Trajanje projekta je 15 mjeseci, u periodu od 27.01. 2017. do 27.04.2018.godine.  

„Važno je biti otvoren za prihvaćanje novog i različitog, za iznalaženje onog najboljeg u procesu migracija, bile one prisilnog ili drugog karaktera. Uostalom, upravo razli čitosti obogaćuju i oplemenjuju društvo“ – izjavio je ravnatelj Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina, gospodin Branko Sočanac.

“Unapređenje provedbenog okvira migrantske integrativne politike će imati dugoročni utjecaj na unapređenje položaj a migranata u Republici Hrvatskoj, pogotovo njihovu integraciju u društvo što je jedan od najvećih izazova u slijedećem razdoblju.” – izjavila je voditeljica Projektnog tima, gospođa Aleksandra Janjić. 

Na predstavljanju projekta “Potpora provedbi politike za integraciju migranata” prisustvovali su predstavnici ministarstava Vlade Republike Hrvatske, civilnoga društva, jedinice lokalne i područne samouprave i javne ustanove koje djeluju u području zaštite ljudskih prava kojima se obratio ravnatelj Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina, gospodin Branko Sočanac.  Članovi Projektnog tima, gospođa Aleksandra Janjić, voditeljica projekta Jasna Belamarić, stručnjak za edukaciju, Branka Peruača, stručnjak za evaluaciju i Boris Bereček, IT stručnjak predstavili su projektne aktivnosti i očekivane rezultate.

Skip to content