Predstavljena 24 projekta Urbane aglomeracije Rijeka ugovorena kroz ITU mehanizam 2014.-2020.

Kroz ITU mehanizam 2014.-2020. ugovorena su 24 projekta na području Urbane aglomeracije Rijeka ukupne vrijednosti veće od 573 milijuna kuna, čija je realizacija u tijeku, uz odobreno sufinanciranje bespovratnim sredstvima u iznosu većem od 350 milijuna kuna. Predstavnici općina i gradova članica Urbane aglomeracije Rijeka na konferenciji „Projekti ITU mehanizama za poduzetnike, djecu i mlade u Urbanoj aglomeraciji Rijeka“ predstavili su projekte financirane sredstvima europskih fondova kroz Mehanizam integriranih teritorijalnih ulaganja (ITU mehanizam) u financijskom razdoblju 2014.-2020. Na konferenciji je nazočila v.d. ravnatelja SAFU-a Nikolina Tkalčec sa suradnicima.  

Pročelnik Odjela za kulturu Grada Rijeke Ivan Šarar i suradnik za marketing i projekte Gradske knjižnice Rijeka Kristian Benić predstavili su kompleks Rikard Benčić i Dječju kuću u kojoj je konferencija i održana, a pročelnica Odjela za poduzetništvo Grada Rijeke Jana Sertić predstavila je projekt Inkubator za kreativne tehnologije i IT industriju – Energana. U nastavku konferencije Poduzetnički inkubator Grada Opatije – HUBBAZIA predstavio je voditelj inkubatora Tomislav Lesinger, a Kastav Smart Start – Poduzetnički inkubator KASPI predstaviti su pročelnik Upravnog odjela za financije i razvoj Grada Kastva Krešimir Vidović i voditeljica inkubatora Matea Cavrić. Voditeljica odsjeka ureda načelnice Općine Viškovo Irena Gauš i voditeljica projekta Jasminka Štimac predstavile su projekt „Za sretnije djetinjstvo“, dok je ravnateljica Centra kulture Kostrena Borka Reljac predstavila projekt „Stori po svoju“.

Urbana Aglomeracija Rijeka osnovana je 2015. godine, a u njen sastav ušlo je deset  gradova i općina: Rijeka, Kastav, Kraljevica, Opatija, Čavle, Klana, Kostrena, Lovran, Mošćenička Draga i Viškovo.
Glavni cilj osnivanja Urbane aglomeracije bilo je korištenje sredstava europskih fondova kroz Mehanizam integriranih teritorijalnih ulaganja (ITU) koji je Europska unija uvela s ciljem jačanja uloge gradova kao pokretača gospodarskog razvoja. Nakon proširenja u prosincu 2021. godine, Urbanoj aglomeraciji Rijeka pridružili su se Bakar, Matulji, Jelenje i Omišalj te tako u novom financijskom razdoblju od 2021. do 2027. godine Urbanu aglomeraciju Rijeka čini ukupno 14 jedinica lokalne samouprave.

Sudionike konferencije uvodno je pozdravio riječki gradonačelnik Marko Filipović, rekavši kako o uspješnosti Urbane aglomeracije Rijeka govori i činjenica kako se ona s vremenom povećala za još četiri člana.
„Nabavka novih autobusa, mnogobrojni projekti iz sektora kulture kao i oni koji kulturu valoriziraju iz aspekta turizma i povećavanja vidljivosti naše regije na području Hrvatske i Europe samo su neki od projekata realiziranih u proteklom razdoblju, a svi oni doprinose boljem životu naših sugrađana“, rekao je Filipović. 

Sanja Rajaković Pedljo iz Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije naglasila je kako Europska komisija u novom financijskom razdoblju stavlja još veći naglasak na urbani razvoj. Odlukom Vlade RH o operativnim programima vezanim za kohezijsku politiku za financijsko razdoblje Europske unije 2021.-2027. u RH predloženo je da se, uz operativne programe „Konkurentnost i kohezija“ i „Učinkoviti ljudski potencijali“ ustroji i „Integrirani teritorijalni program“.
„Smatramo da bi ovakav pristup omogućio lakšu i bržu provedbu, kao i činjenica što manji broj ciljeva Europske unije automatski rezultira i većoj mogućnosti alokacije sredstava i lakšom mogućnosti postizanja integracije među različitim ciljevima i područjima“, kazala je Rajaković Pedljo, naglašavajući kako je za provedbu ITU mehanizma u novom razdoblju predloženo osiguravanje oko 681 milijun eura, što je više sredstava nego u proteklom razdoblju.

Sredstva će moći koristiti više gradova: do sada je ITU mehanizam koristilo osam gradova, dok će u novom programskom razdoblju ITU mehanizmom biti obuhvaćene urbane aglomeracije koje su bile uključene i u prethodnoj perspektivi te čak 14 novih gradova koji su ujedno i sjedišta županija.
Rajaković Pedljo naglasila je kako se očekuje skoro odobravanje Integriranog teritorijalnog programa od strane Europske komisije, a program u sebi sadržava četiri ključna prioriteta. To su (1) Industrijska tranzicija hrvatskih regija, za koji je namijenjeno 30 milijuna eura, (2) Jačanje zelenog, čistog, pametnog i održivog gradskog prometa u okviru integriranog teritorijalnog ulaganja u gradovima, za koji je namijenjeno 141,6 milijuna eura, (3) Razvoj urbanih područja kao pokretača regionalnog rasta i razvoja njihovih funkcionalnih područja te razvoj održivih i zelenih otoka, kojem je namijenjeno 509,6 milijuna eura, i (4) Pravedna tranzicija.
„U ovom prioritetnom području i dalje se nalazi kulturna baština. Upravo samo u Rijeci vidjeli prekrasan primjer korištenje ITU sredstava upravo za ovo područje. Mislim da Grad Rijeka može biti dobar primjer i svojim znanjem i iskustvom upravo na ovom području pomoći drugim gradovima. Upravo od ‘starih“ gradova i očekujemo tu pomoć u prijenosu znanja i iskustava novim, što već dobro ide u ovim pripremnim fazama“, kazala je Rajaković Pedljo.

Pročelnik Odjela za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem Grada Rijeke Srđan Škunca objasnio je kako će se fokus sljedećeg projektnog razdoblja odrediti kroz Strategiju razvoja Urbane aglomeracije Rijeka koja je trenutno u izradi, a u kojoj će se definirati okvirni strateški projekti kroz tijela Urbane aglomeracije Rijeka, a to su koordinacija i partnersko vijeće.
„To je sada posao koji je pred nama, ali već sad otprilike znamo da ćemo i u narednom razdoblju nastaviti s projektima koji su vezani uz poduzetništvo, javni prijevoz, ali i stavljanje kulture u funkciju turizma“, zaključio je Škunca. 

Izvor: rijeka.hr 

Skip to content