Predstavljeni rezultati projekta ‘Mobilni stručni tim – podrška uključivanju djece s posebnim obrazovnim potrebama’ financiranog iz EU fondova

ZAGREB, 19. studenog 2009. – Provedbom modela edukacijskog uključivanja pomoću asistenata u nastavi i mobilnih stručnih timova podiže se kvaliteta života učenika s teškoćama i njihovih obitelji i vršnjaka, poručeno je s današnje konferencije “Podrškom do škole za sve”, koju je organizirala Hrvatska udruga za stručnu pomoć djeci s posebnim potrebama.

Cilj konferencije bio je objedinjavanje dosadašnjih iskustava u organizaciji stručne podrške školama u obrazovanju djece s teškoćama te provjera njihova učinka, a njime je završen projekt “Mobilni stručni tim – podrška uključivanju djece s posebnim obrazovnim potrebama”, kojeg je u okviru programa PHARE 2006. financirala Europska unija.

Projekt je započet prošle godine s ciljem ostvarenja redovne škole dostupne svoj djeci, a projektne aktivnosti obuhvaćale su mobilne stručne timove za sustavnu podršku učiteljima i asistentima u nastavi, asistente koji s djecom s teškoćama rade izravno te programe edukacije za predškolske stručne suradnike i učitelje. U sklopu projekta izrađeni su i provedeni brojni programi cijelo životnog učenja.

Upravo dovršeni projekt imao je zadatak provjerenim programima edukacije, koje su izradili priznati stručnjaci edukacijsko-rehabilitacijskog područja, opskrbiti učitelje potrebnim znanjima i vještinama za dinamičnije ostvarenje subjektivnih preduvjeta za “inkluzivnu školu”, rekla je voditeljica projekta Ljiljana Igrić.

O primjerima dobre prakse i svojim iskustvima govorili su i predstavnici škola iz različitih dijelova Hrvatske, članovi Mobilnog stručnog tima, asistenti u nastavi te polaznici cijelo životnog obrazovanja. (Hina)

Skip to content