Predstavljeni rezultati projekta PHARE o mjerama zapošljavanja socijalno isključenih osoba

Osnovni cilj programa darovnica bio je povećanje zapošljivosti ljudi kojima prijeti socijalna isključenost, poput dugotrajno nezaposlenih, osoba s posebnim potrebama, starijih osoba i sl.

Po riječima ravnateljice HZZ-a Ankice Paun Jarallah, preko 60 posto od oko 220.000 osoba koje su trenutno u evidenciji HZZ-a bez posla je dulje od tri godine, pa pripadaju u skupinu teško zapošljivih osoba.

Kroz 11 projekata u sklopu darovnice 500 osoba je osposobljeno za traženje posla, više od 300 osoba dobilo je individualnu potporu u traženju zaposlenja, a više od 200 ih je osposobljeno za razna strukovna zanimanja.

Dosad ih je posao našlo stotinjak, no HZZ i Europska komisija očekuju da će se u iduća dva do tri mjeseca taj broj povećati.

Kod provedbe aktivnih mjera zapošljavanja uvijek je problem motivirati ljude za ulaganje u daljnje obrazovanje, pokazuje iskustvo HZZ-a koji godišnje obavi preko 550.000 individualnih savjetovanja s nezaposlenima.

O tome je iz prve ruke svjedočila Mirela Despotović čiji je Centar za civilne inicijative provodio projekt “Izazovi zapošljavanja u nerazvijenim seoskim zajednicama Hrvatske” u Karlovačkoj i Sisačko-moslavačkoj županiji.

U sklopu projekta pomoći nezaposlenom poljoprivrednom stanovništvu kroz prekvalifikacije Centar je uputio 11.000 poziva individualnim domaćinstvima, no javilo se svega 220 zainteresiranih.

Očekivali smo puno veće zanimanje, pogotovo mladih od 15 do 24 godine starosti koji su posebno pogođeni nezaposlenošću, a nemaju mogućnost izbora, kazala je Despotović.

Projektom je ipak 70 dugotrajno nezaposlenih osoba dobilo dodatno obrazovanje, a 50 ih je pokrenulo vlastitu poljoprivrednu proizvodnju i sklopilo kooperantske ugovore.

Projekti u sklopu PHARE 2005 programa za poboljšanje mjera aktivne politike tržišta rada bit će podrobnije predstavljeni u iduća dva dana. (Hina)

Skip to content