Predstavljeni rezultati projekta Slohra Zonet iz programa Phare 2005, Interreg IIIA

Projekt Slohra Zonet nastao je kao rezultat uspješne suradnje šest partnera iz hrvatskih i slovenskih razvojnih institucija.
Kako su poslovne zone prepoznate kao ključne za poduzetničke infrastrukture, čiji razvoj pridonosi podizanju konkurentnosti regije, cilj projekta jest razvoj, podizanje kvalitete, povezivanje i promocija poslovnih zona.
Provedba projekta rezultirala je analizom stanja u poslovnim zonama u svim regijama partnerima te skupnom analizom cjelokupnog „Slohra” teritorija. Održani su okrugli stolovi i radionice među partnerima i institucijama iz regija partnera, gdje su razmijenjena iskustva oko organizacije i upravljanja poslovnih zona. Također, izrađen je nacrt umrežavanja poslovnih zona s potencijalnim modelima suradnje potpornih institucija za poduzetništvo. Osim toga, napravljen je i Pilot projekt „Uspostava nove poslovne zone”, kojim se definira pojam i značaj poslovnih zona za razvoj lokalnih zajednica te postupak uspostave nove poslovne zone.

Skip to content