Predstavljeni rezultati twinning projekta Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja

Kriza potvrđuje da je uloga tržišta nezamjenjiva, ali i da mora postojati korektor tržišnih tokova, inače nema zaštite poduzetnika i potrošača, rekla je Olgica Spevec na predstavljanju rezultata PHARE projekta “Jačanje kapaciteta za upravljanje i provođenje EU politika tržišnog natjecanja i državnih potpora”.

Sveukupni cilj projekta bio je unaprijeđenje politike tržišnog natjecanja i državnih potpora. Partneri Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja na projektu bili su Ministarstvo gospodarstva i tehnologije SR Njemačke i Federalni ured za kartele (Bundeskartellamt) zadužen za provedbu tržišnog natjecanja u SR Njemačkoj. Projekt je započeo u travnju 2007. i dovršen je u veljači 2009.

Glavni ciljevi projekta bili su unaprijediti sustav zaštite tržišnog natjecanja i državnih potpora u RH i to u području zaštite tržišnog natjecanja kroz daljnje usklađivanje zakonodavstva s pravnom stečevinom EU, uključujući izradu novog Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja i podzakonskih propisa; daljnje jačanje institucionalnog kapaciteta Agencije; procjena postojećeg sustava zaštite tržišnog natjecanja, uvođenje novog informacijskog sustava upravljanja dokumentima, edukacija stručnog osoblja Agencije, sudaca (na centralnoj i lokalnoj razini) i odvjetnika u Republici Hrvatskoj.

U području državnih potpora, aktivnosti projekta bile su usmjerene na sveobuhvatni popis državnih potpora, na pregled potpora na regionalnoj razini, izradu karte regionalnih potpora, savjetovanja u vezi restrukturiranja i privatizacije sektora u teškoćama (brodogradilišta i čeličane), te na edukaciju sudaca i predstavnika lokalne uprave i samouprave u Republici Hrvatskoj.

Osim Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja kao nadležno tijelo, u projektu su sudjelovale i druge institucije uključene u poslove koji uređuju područje tržišnog natjecanja i državnih potpora, i to Pravosudna akademija, Hrvatska odvjetnička komora, sektorski regulatori, Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva, Ministarstvo financija, te ostali davatelji državnih potpora.

Projekt je od korisnika i partnera ocijenjen uspješnim s postignutim rezultatima jer je uspješno osigurao pomoć hrvatskim stručnjacima u svim navedenim područjima. Time je projekt postavio dobre temelje za nastavak suradnje između državnih tijela nadležnih za tržišno natjecanje u SR Njemačkoj i Republici Hrvatskoj. 

Skip to content