Priprema hrvatske Agencije za plaćanja za provedbu ZPP i ZRP-a

Projekt se pokazao od izuzetne važnosti za Republiku Hrvatsku u okviru procesa nakon pristupanja EU,  jer je izravno utjecao na usklađivanje IAKS mjera sa zahtjevima uspostavljenim pod reformom ZPP-a u razdoblju nakon 2013. godine. U sklopu projekta ostvarena su i dva očekivana rezultata: Priprema mjera Europskog poljoprivrednog fonda za Ruralni razvoj (EPFRR) i Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo (EFPR) kao i priprema i provedba nove ZPP i ZRP informativne kampanje.

Skip to content