• EU logo
  • OPKK logo
  • EU fondovi logo
  • Izrada internetske stranice sufinancirana je sredstvima tehničke pomoći Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

22.3.2016. - Novosti

Priprema hrvatske Agencije za plaćanja za provedbu ZPP i ZRP-a

Projekt se pokazao od izuzetne važnosti za Republiku Hrvatsku u okviru procesa nakon pristupanja EU,  jer je izravno utjecao na usklađivanje IAKS mjera sa zahtjevima uspostavljenim pod reformom ZPP-a u razdoblju nakon 2013. godine. U sklopu projekta ostvarena su i dva očekivana rezultata: Priprema mjera Europskog poljoprivrednog fonda za Ruralni razvoj (EPFRR) i Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo (EFPR) kao i priprema i provedba nove ZPP i ZRP informativne kampanje.

Skip to content