Priprema Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za EURES

Opći cilj projekta je poduprijeti mobilnost i slobodno kretanje radnika unutar tržišta Europskog ekonomskog prostora sukladno zahtjevima navedenim u pregovaračkom poglavlju 2: Sloboda kretanja radnika.

Princip slobodnog kretanja radnika jedno je od temeljnih načela Europske unije, a ujedno i jedno od osnovnih prava njenih građana. Ono omogućuje slobodno kretanje, boravak i zaposlenje građanina EU u svim državama članicama, promičući ujedno mobilnost radne snage u Europi, s krajnjim ciljem uspostavljanja dinamičnog i prilagodljivog tržišta rada usklađenog s gospodarskim potrebama.

Stoga je i svrha ovog projekta je podržati Hrvatski zavod za zapošljavanje u provedbi i promociji EURES mreže u Hrvatskoj. 

EURES mreža predstavlja mrežu europskih javnih službi za zapošljavanje koja služi upravo omogućavanju slobodnog kretanja radnika, kroz pružanje informacija, savjeta i pomoći u zapošljavanju na europskoj razini. Iako Hrvatsku tek čeka pristupanje Europskoj uniji, pa tako i EURES mreži, Hrvatski je zavod za zapošljavanje prepoznao značaj europske mobilnosti i mogućnosti koje pruža hrvatskim građanima u području zapošljavanja, ali i stručnog osposobljavanja.

U sklopu projekta, ostvareni su sljedeći rezultati:

–              Provedena je analiza postojećih procesa posredovanja u HZZ-u povezanih s EURES mrežom, pripremljen je izvještaj o preporukama za prilagodbu poslovnih procesa HZZ-a u posredovanju standardima EURES mreže, te je razrađen plan EURES aktivnosti za HZZ.

–              Razvijen je Priručnik postupanja za procese posredovanja.

–              Provedena je analiza postojećih IT aplikacija za razmjenu podataka i pripremljen izvještaj o preporukama za njihovo poboljšanje i prilagodbu u razmjeni informacija o tržištu rada i slobodnih radnih mjesta s EURES mrežom.

–              Razvijeni su programi obuke o EURES-u za savjetnike HZZ-a, te su kroz edukaciju i obuku o EURES mreži i provedbi EURES-a u praksi ojačani njihovi kapaciteti.

–              Kapaciteti savjetnika HZZ-a dodatno su ojačani kroz studijsko putovanje u EURES urede u Njemačkoj i Češkoj.

–              Ojačana je svijest šire javnosti o EURES mreži i mogućnostima koje pruža.

Skip to content