Program promocije čistije proizvodnje u hotelijerstvu

Cilj projekta: smanjenje potrošnje vode i energije u sektoru hotelijerstva, jednom od najvažnijih ekonomskih sektora u RH, povećanje znanja i kapaciteta organizacija civilnog društva u području čistije proizvodnje, osnaživanje svijesti o važnosti efikasnije uporabe energije i potrošnje vode u hrvatskom društvu

Partneri: Centar za čistiju proizvodnju Sveučilišta u Rijeci i Zaklada Sveučilišta u Rijeci

Ciljane skupine i krajnji korisnici: Udruge u RH koje aktivno djeluju u sektoru turizma, zaštiti okoliša i održivom razvoju; zatim sektor hotelijerstva  i studenti Sveučilišta u Rijeci; Krajnji korisnik: hrvatsko društvo i hrvatski okoliš

Očekivani rezultati: Izrađeni edukacijski i pripremni materijali o čistijoj proizvodnji u hotelijerstvu u RH, Izrađen informativni web portal, integriran sa web portalima udruga koje sudjeluju na projektu, edukacija članova udruga o osnovnim principima čistije proizvodnje;  radionice širom Hrvatske za gospodarske subjekte iz sektora hotelijerstva,  edukacija studenata Sveučilišta u Rijeci o osnovnim principima čistije proizvodnje i metodologiji prijenosa znanja o načinima primjene mjera čistije proizvodnje, Mjere (opcije) čistije proizvodnje primijenjene kod gospodarskih subjekta iz sektora hotelijerstva.

Skip to content