Projekt za pripremu korištenja sredstava iz Kohezijskog i strukturnih fondova

Svrha ovog ugovora je poduzimanje evaluacijskih aktivnosti u svrhu programiranja pomoći EU, u skladu s relevantnim Uredbama Vijeća, kao i uspostavljanje kadrovskih kapaciteta u institucijama za evaluaciju EU sufinanciranih programa nakon pristupanja Republike Hrvatske  Europskoj uniji.

Radi se o značajnom ugovoru ukupne vrijednosti 469.830,00 eura, od čega se iznos od 422.847,00 eura odnosi na financiranje iz komponente I. programa IPA.

Opći je cilj ugovora pripremiti neovisnu analizu Nacionalnog strateškog referentnog okvira (NSRO) i sedam programskih dokumenata iz područja Kohezijske politike EU, Politike ribarstva i Politike ruralnog razvoja te izraditi preporuke za prilagodbu kako bi se osigurala dobra provedba programa i pospješio utjecaj upravljanja i iskorištavanja sredstava iz Kohezijskog i strukturnih fondova – Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj i Europskog ribarskog fonda. Također, kroz komponentu jačanja kapaciteta projekt će izvršiti procjenu kapaciteta i znanja o evaluacijskom procesu u budućem koordinacijskom tijelu za Nacionalni strateški referentni okvir (NSRO), upravljačkim i posredničkim tijelima, u cilju ispunjavanja zahtjeva EU obzirom na evaluaciju programa Kohezijske politike. U okviru projekta razvit će se strategije i osigurati prikladne metode edukacije kako bismo uspjeli što više i kvalitetnije iskoristiti sredstva iz fondova EU nakon ulaska Hrvatske u Europsku uniju.

Ugovor o uslugama potpisan je s tvrtkom LSE Enterprise Limited iz Velike Britanije u konzorciju s Centrom za društvena i ekonomska istraživanja iz Poljske, te tvrtkom Euroconsultants Hrvatska iz Hrvatske i Europe Ltd. iz Mađarske.

Korisnik ugovora je Središnji državni ured za razvojnu strategiju i koordinaciju fondova Europske unije, a njegova provedba trajat će godinu dana.

 

Skip to content