Projektom vrijednim gotovo 2 milijuna kuna do učinkovitije provedbe i upravljanja EU fondovima u Hrvatskoj

Svrha ovog projekta u vrijednosti od 1.875.000,00 kuna je jačanje kapaciteta Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije (SAFU) za obnašanje uloge Posredničkog tijela razine 2 u Operativnom programu „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020“. Projekt, čija će provedba trajati šest mjeseci, doprinijet će učinkovitoj provedbi i upravljanju Europskim strukturnim i investicijskim fondovima u Republici Hrvatskoj.

Projektne aktivnosti SAFU će provoditi u suradnji s odabranim Twinning partnerom – Središnjom agencijom za upravljanje projektima Republike Litve (Central Project Management Agency – CPMA). Očekuje se da će suradnja između SAFU-a i litvanske agencije tijekom provedbe projekta uvelike doprinijeti učinkovitosti i djelotvornosti sustava za upravljanje strukturnim fondovima.

Na početnoj konferenciji projekta prisustvovali su ministar regionalnoga razvoja i fondova Europske unije Tomislav Tolušić i ravnatelj Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije Tomislav Petric.

„Realizacijom ovog projekta bit ćemo još jedan korak bliže uređenijem i jednostavnijem sustavu upravljanja i kontrole EU fondova u Hrvatskoj“, izjavio je ministar regionalnoga razvoja i fondova Europske unije Tomislav Tolušić.

Ravnatelj SAFU Tomislav Petric istaknuo je da se „mi u SAFU radujemo takvoj suradnji i ostvarenju ciljeva ovog projekta, jer SAFU time postaje Agencija još spremnija za učinkovitu provedbu brojnih projekata iz strukturnih instrumenata koji nam tek dolaze“.

SAFU je javna institucija osnovana 2007. godine. Kao provedbena agencija u okviru pretpristupnog programa IPA (IPA komponenta I i Prijelazni instrument), SAFU je nadležan za provedbu postupaka javne nabave, ugovaranje, plaćanja, računovodstvo, te izvješćivanje u decentraliziranom sustavu provedbe programa iz EU fondova u Republici Hrvatskoj. Isto tako, Agencija provodi aktivnosti vezane za Twinning administrativni ured.

U razdoblju od 2007. do rujna 2016. godine, SAFU je sklopio više od 1270 ugovora, kao ugovorno tijelo programa IPA i Prijelaznog instrumenta, za projekte ukupno vrijedne više od 640 milijuna eura.

U sustavu upravljanja i kontrole Europskih strukturnih i investicijskih fondova, SAFU obnaša ulogu Posredničkog tijela razine 2 (PT2) za pojedine Operativne programe, dakle snosi odgovornost za pripremu metodologije za ocjenjivanje kriterija prihvatljivosti, provedbu postupaka vezanih za provjeru prihvatljivosti, kontrolu prihvatljivosti troškova i nadzor provedbe projekata.

Skip to content