Proširenje infrastrukture u Poslovnoj zoni Šopot

Ovim projektom Grad Benkovac predviđa ubrzati gospodarski rast dajući mogućnost poslovanja novim poduzećima u zoni, te na taj način doprinijeti otvaranju većeg broja novih radnih mjesta i malih i srednjih poduzeća u županiji.

Namjena projekta je razviti infrastrukturu unutar Poslovne zone Šopot u cilju da se ona ponudi malim i srednjim poduzetnicima i osigurati prepoznatljivost zone za potencijalne investitore.

Proširenje i razvoj zone Šopot uključuje izgradnju nužne infrastrukture (vodoopskrba, odvodnja i elektrifikacija) te aktivnosti promidžbe (tiskanje promotivne brošure i izrada internetskih stranica). Aktivnosti promocije namijenjene su privlačenju novih investitora.

Važno je također naglasiti da je projekt uvršten u listu prioriteta u okviru Regionalnog operativnog programa Zadarske županije. Završetkom radova na infrastrukturi Poslovne zone Šopot povećat će se preduvjeti za privlačenje novih investicija i povećanje broja malih i srednjih poduzeća.

Poduzeća koja su trenutačno zainteresirana za smještaj u zoni uglavnom su iz proizvodnog sektora te namjeravaju otvoriti svoje pogone zahvaljujući različitim poticajima državnih i lokalnih vlasti, posebno zbog strateškog položaja područja u kojem se zona nalazi uzimajući u obzir potreban profil radne snage kojom raspolaže.

Ukupna površina zone je 62,79 ha, proizvodno poslovna površina 53,23 ha a javno prometne površine 9,56 ha.

Poslovna zona svojim budućim stanarima nudi sljedeće mogućnosti: povoljnu cijenu građevinskog zemljišta, oslobađanje plaćanja komunalne naknade (do 5 godina), nizak komunalni doprinos, cestovnu povezanost, blizina luka na Jadranu, željeznička povezanost, blizinu zračne luke (Zadar-20 km), zapošljavanje 500 osoba različitih zanimanja i zvanja u naredne tri godine, obavljanje proizvodnih, servisnih i uslužnih djelatnosti.

Gospodarski rast zadarskog zaleđa doprinijet će ukupnom razvoju Zadarske županije, povećanju prihoda od poreza, razvoju proizvodnih i uslužnih djelatnosti malih i srednjih poduzeća te povećanju BDP-a županije.

Sudjelovanje Razvojne agencije Zadarske županije kao partnera u projektu doprinijet će profiliranju i prepoznatljivosti njezine uloge među zainteresiranim potencijalnim korisnicima njezinih usluga.

Skip to content