Radionica „Vještine asertivnosti – kako jasno izraziti svoje mišljenje“ za djelatnike SAFU

Osnovni cilj ove radionice je naučiti kako jasno izraziti svoje mišljenje i povećati vjerojatnost postizanja željenih ciljeva te primarno unaprijediti komunikaciju sa korisnicima projekata. Na taj način SAFU i kroz tzv. soft-skills edukacije jača svoje kapacitete kako bi doprinio učinkovitom upravljanju projektima iz svoje nadležnosti.

Tijekom 2016. Godine SAFU je za svoje djelatnike organizirao i proveo više od 130 edukacija, od kojih veliku većinu kao predavači provode naši djelatnici za svoje kolege dok se u manjem dijelu kod potrebe prijenosa specifičnih znanja i vještina angažiraju vanjski stručnjaci.

Skip to content