Ravnatelj SAFU-a sudjelovao na panelu u sklopu konferencije CroPRO 2024

U Poreču se od 17.-20. travnja održava Međunarodna konferencija o javnoj nabavi i fondovima Europske unije, „CroPRO 2024“, mjesto okupljanja poslovnih lidera, političkih kreatora i stručnjaka koji će raspravljati o temama oblikovanja i provedbe javne nabave.

Na Panelu pod nazivom „Postignuti rezultati u proteklom razdoblju i planovi za buduće razdoblje u okviru projekata sufinanciranih sredstvima Europske unije“ je sudjelovao ravnatelj Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata EU Dragan Jelić.

Ravnatelj Jelić je između ostalog govorio o ulozi SAFU-a, najčešćim greškama kod korisnika u postupcima javne nabave te ciljevima SAFU-a u budućem razdoblju, na razini agencije i na nacionalnoj razini u smislu povlačenja sredstava EU.

Rekao je i kako se tijekom godine očekuje ugovaranje novih projekata i raspisivanje novih poziva u okviru NPOO-a gdje SAFU ima ulogu provedbenog tijela.

„U okviru Mehanizma za oporavak i otpornost u nadležnosti SAFU-a će sveukupno biti 50 investicija ukupne procijenjene vrijednosti 1,9 milijardi eura, a već sada smo ugovorili gotovo 400 projekata ukupne vrijednosti 1,5 milijardi eura, od čega je više od 920 milijuna eura bespovratnih sredstava“, istaknuo je Jelić i dodao kako su u fokusu Plana mjere koje podupiru jačanje okvira za istraživanje, razvoj i inovacije te politike za sljedeću generaciju pa se tako već krenulo s ulaganjima u izgradnju dječjih vrtića, osnovnih škola i dvorana te centara za starije osobe diljem Hrvatske, turističku, zdravstvenu i prometnu infrastrukturu itd.

U novom razdoblju omotnica sredstava EU-a najveća je do sada, a prema procjenama bi u nadležnosti SAFU-a moglo biti gotovo 2000 ugovora čija bi ukupna vrijednost mogla dosegnuti više od 5,1 milijardi eura. Glavni ciljevi politike EU-a u novom financijskom razdoblju su pametnija, zelenija, povezanija i uključiva Europa, a samim time i Hrvatska.

„U svakom slučaju, očekuje nas puno posla, a smatram da je to vrlo dobar pokazatelj i da smo već dokazali da je Hrvatska uspješna u korištenju EU fondova i realizaciji velikih projekata. Dosadašnje iskustvo kako korisnika tako i tijela u sustavu bit će od velike pomoći pri ugovaranju i realizaciji novih projekata koji su pred nama“, zaključio je Jelić.

Skip to content