• EU logo
  • OPKK logo
  • EU fondovi logo
  • Izrada internetske stranice sufinancirana je sredstvima tehničke pomoći Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

15.1.2015. - Projekti / IPA komponenta

Razminiranje na ratom pogođenim područjima

SAFU je, kao ugovorno tijelo, izuzetno ponosan na sve projekte koje ugovara i provodi, no uvijek posebno ističemo projekt „Razminiranje na ratom pogođenim područjima“ koji se financira  sredstvima Europske unije u okviru programa IPA komponenta  I –  Pomoć u tranziciji i jačanje institucija.  Osim toga, projekti razminiranja bili su financirani i iz programa prve generacije – CARDS.

Korisnik ovih projekata je Hrvatski centar za razminiranje koji organizira i nadzire poslove humanitarnog razminiranja.  Cilj protuminskog djelovanja je umanjiti rizik od mina i omogućiti siguran život u kojem miniranost neće predstavljati prepreku za razvoj gospodarstva i društva, provedbu zaštite prirode, te u kojem će se voditi računa o potrebama minskih žrtava.

Naime od 2006. godine kada se započelo s provedbom prvog projekta razminiranja u okviru programa CARDS pa sve do ugovora u sklopu programa IPA 2013 potpisano je 8 ugovora za razminiranje ukupno vrijednih više od 155 milijuna kuna.

 

Do sada je potpisano 8 ugovora vrijednih 155 milijuna kuna!

Navedeni projekti realizirani su u sljedećim županijama: Požeško-slavonska, Karlovačka, Ličko-senjska, Brodsko-posavska, Osječko-baranjska, Vukovarsko-srijemska, Zadarska i Sisačko-moslavačka županija.

Od prvih projekata za razminiranje u IPA I komponenti, dakle od 2011. godine pa do kraja 2014. godine, pronađeno je i uništeno 2.125 minsko-eksplozivnih sredstava i 2.510 neeksplodiranih ubojitih sredstava. 

 

Ugovori HCR-a i SAFU pomogli u uništenju 4.635 mina i razminiranju više od 18 četvornih kilometra !

U navedenim županijama iz sredstava projekata za razminiranje u IPA I komponenti do kraja 2014. Razminirano je ukupno 18.106.989 četvornih metara.

Realizacija ovih projekata ima utjecaj na poboljšanje općih uvjeta za održivi povratak izbjeglih i raseljenih osoba, poboljšanje gospodarskih i socijalnih prilika na ratom pogođenim područjima, održivi razvoj ruralnih područja, razvoj ruralne ekonomije i poboljšanje infrastrukture.

PROJEKTI RAZMINIRANJA NA RATOM POGOĐENIM PODRUČJIMA U NADLEŽNOSTI SAFU:

Naziv programa

Ukupni iznos ugovora (EUR)

Županija na koju se odnosi projekt

CARDS 2004

1.000.000,00

Ličko-senjska

CARDS 2004

2.319.788,67

Požeško-slavonska,    Karlovačka, Ličko-senjska i Brodsko-posavska

IPA 2009

2.653.333,00

Karlovačka

IPA 2009

1.490.924,95

Karlovačka

IPA 2010

4.000.000,00

Osječko-baranjska i Vukovarsko-srijemska

IPA 2010

3.038.309,00

Osječko-baranjska

IPA 2010

1.856.706,00

Zadarska

IPA 2013

4.212.000,00

Sisačko-moslavačka, Ličko-senjska, Zadarska

Više informacija o aktualnoj minskoj situaciji u Republici Hrvatskoj pogledajte na: http://www.hcr.hr/hr/index.asp

31.10.2014. - Novosti

Razminiranje na ratom pogođenim područjima

Projekt se sastoji od 6 zasebnih projekata razminiranja ukupne veličine 3,7 četvornih kilometara  na području Vukovarsko-srijemske (1.860.398 m2) i Osječko-baranjske županije (1.877.344 m2).

Razminirane su površine u gradovima Osijek i Vukovar, općinama Draž, Nuštar, Stari Jankovci, Antunovac, Markušica te naseljima Sotin, Slakovci, Novi Jankovci, Tenja, Antunovac Tenjski, Duboševica, Ostrovo, Markušica, Podrinje i Nemetin.

Tijekom obavljanja radova humanitarnog razminiranja uklonjeno je 38 minskih polja, te pronađeno i uništeno 396 protupješačkih mina, 587 protutenkovskih mina i 35 neeksplodiranih ubojnih sredstava.

U sklopu svečanosti uzvanicima su se obratili župan Osječko-baranjske županije, dr.sc. Vladimir Šišljagić i zamjenik župana Vukovarsko-srijemske županije, gospodin Mato Golubičić i iskazali svoju želju za ostvarenjem još mnogo ovakvih projekata kako bi se dodatno doprinijelo kvaliteti i sigurnosti života u Slavoniji i Baranji bez prisutnosti prijetnje mina jer su svjesni da problem mina i minski sumnjivog područja danas predstavlja golem nacionalni, gospodarski, sigurnosni i ekološki problem.

Gospodin Miljenko Vahtarić, v.d. ravnatelj Hrvatskog centra za razminiranje upoznao je prisutne s rezultatima projekta,  zahvalio se predstavnicima regionalne i lokalne samouprave kojima su uručeni certifikati o razminiranju, tvrtkama za humanitarno razminiranje na izvrsno obavljenom poslu, uz posebnu zahvalu Europskoj uniji na pomoći u sufinanciranju projekata razminiranja, a sve s ciljem razminiranja Republike Hrvatske u što kraćem vremenskom razdoblju.

Prezentacijom minskog problema u Vukovarsko-srijemskoj i Osječko-baranjskoj županiji te izvršenih radova pretraživanja i razminiranja u okviru projekta, nazočne je upoznala načelnica Odjela za plansko-analitičke poslove Hrvatskog centra za razminiranje, gospođa Nataša Mateša Mateković.

Realizacija ovog projekta i svih budućih projekata imat će utjecaj na poboljšanje općih uvjeta za održivi povratak izbjeglih i raseljenih osoba, poboljšanje gospodarskih i socijalnih prilika na ratom pogođenim područjima, održivi razvoj ruralnih područja, obnovu i razvoj ruralne ekonomije i poboljšanje ruralne infrastrukture. 

Od 1998. godine do danas Europska je unija pomogla proces razminiranja u Republici Hrvatskoj s 23 milijuna eura i nastavlja pomagati i dalje kroz sredstva predpristupnih fondova.

Skip to content