Razminiranje socijalno-gospodarske infrastrukture u Ličko-senjskoj, Sisačko-moslavačkoj i Zadarskoj županiji

Ličko-senjska županija ima 147 kvadratnih kilometara minski sumnjivoga područja, koje se proteže kroz 9 gradova i općina, Sisačko-moslavačka 101 kvadratni kilometar na području 10 gradova i općina, a Zadarska županija  46,8 kvadratnih kilometara u 12 gradova i općina. Ovaj projekt obuhvaća pet (5) zasebnih projekata razminiranja: na području Ličko-senjske županije (2 projekta), Sisačko-moslavačke županije (2 projekta), i Zadarske županije (1 projekt). Ukupno će se razminirati površina od 4.458.530 kvadratnih metara. U Ličko senjskoj županiji razminirat će se poljoprivredne i šumske površine u naselju Lički Ribnik na području Grada Gospića, livade i šume na području Općine Perušić; u Sisačko-moslavačkoj županiji  područje Blinjskog Kuta i Gornjeg Komareva u Gradu Sisku, te područje Zaloja, Gračanice Šišinečke, Donjih Jama i Glinske Poljane, Grad Glina. U Zadarskoj županiji razminirat će se područje naselja Islam Grčki u Gradu Benkovcu te zaseoka Pedići u naselju Pridraga, Općina Novigrad. Realizacija ovoga projekta imat će utjecaj na poboljšanje općih uvjeta za održivi povratak izbjeglih i raseljenih osoba, poboljšanje gospodarskih i socijalnih prilika na ratom pogođenim područjima, održivi razvoj ruralnih područja, razvoj ruralne ekonomije i poboljšanje infrastrukture.

Skip to content