• EU logo
  • OPKK logo
  • EU fondovi logo
  • Izrada internetske stranice sufinancirana je sredstvima tehničke pomoći Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

31.10.2014. - Novosti

Razvoj probacijskog sustava u Republici Hrvatskoj

Cilj ovoga projekta ukupne vrijednosti 1.2 milijuna eura, bio je pružiti potporu Ministarstvu pravosuđa u uspostavi održivog razvoja nacionalne probacijske službe. Projekt je pružao potporu Sektoru za probaciju, koji je sada dio Uprave za kazneno pravo i probaciju unutar Ministarstva pravosuđa u razvijanju središnjih poslova i procedura za pružanje usluga probacije sudovima, zatvorima i općinama diljem Hrvatske. Na taj način, projekt će doprinijeti smanjivanju broja zatvorenika u kaznenom sustavu tako da se s njima radi u zajednici, čime se podiže razina humanosti i zaštita ljudskih prava.

Skip to content