Razvoj probacijskog sustava u Republici Hrvatskoj

Cilj ovoga projekta ukupne vrijednosti 1.2 milijuna eura, bio je pružiti potporu Ministarstvu pravosuđa u uspostavi održivog razvoja nacionalne probacijske službe. Projekt je pružao potporu Sektoru za probaciju, koji je sada dio Uprave za kazneno pravo i probaciju unutar Ministarstva pravosuđa u razvijanju središnjih poslova i procedura za pružanje usluga probacije sudovima, zatvorima i općinama diljem Hrvatske. Na taj način, projekt će doprinijeti smanjivanju broja zatvorenika u kaznenom sustavu tako da se s njima radi u zajednici, čime se podiže razina humanosti i zaštita ljudskih prava.

Skip to content