Razvoj programa za okolišno odgovorno upravljanje malim turističkim objektima u Hrvatskoj

Cilj projekta: Doprinijeti razvoju održivog turizma u Hrvatskoj kroz integriranje okolišno odgovornog načina upravljanja u upravljačku politiku malih obiteljskih hotela i turističkih seoskih domaćinstava; razvijanje platforme za međusektorsku suradnju u implementaciji potrebnih mjera; senzibiliziranje šire javnosti, nacionalne i lokalne uprave te turističkih zajednica i poduzetnika na svim razinama, za pitanja zaštite okoliša i održivog razvoja.

Partneri: Udruga Zelena Istra

Ciljane skupine: Članovi i zaposlenici uprave ciljnih turističkih objekata, poslovni sektor s područja održivog gospodarenja otpadom, vodom i energijom.

Krajnji korisnici: Gosti ciljnih turističkih objekata kao i svi strani i domaći turisti zainteresirani za ponudu tog tipa; turističke zajednice Hrvatske, Splitsko-dalmatinske županije, Istarske županije i ostalih županija, turističke agencije; lokalne zajednice i organi uprave; znanstvene i obrazovne institucije vezane uz turizam; Ministarstvo turizma, Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva, Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

Očekivani rezultati: razvijeni  Program za okolišno odgovorno upravljanje malim turističkim objektima u Hrvatskoj sa standardima i certifikacijskom shemom, s planom za njegovu dugoročnu provedbu i održivost. Provedena pilot implementacija nekoliko konkretnih mjera održivog turizma u 10 odabranih turističkih objekata. Potaknuta međusektorska suradnja  između neprofitnog, profitno-gospodarskog i znanstvenog sektora na polju održivog turizma. Povećana svijest javnosti kroz povećanu medijsku  pokrivenost. Veliki broj dionika u turizmu informiran o pozitivnim rezultatima održivog upravljanja u turizmu.

Skip to content