Razvoj uz znanje

Svrha ovog projekta bila je razvoj poduzetničke infrastrukture na području Grada Pakraca, kako fizičke tako i institucionalne te jačanje poduzetničkih znanja i vještina kako bi se unaprijedio razvoj malog i srednjeg poduzetništva.

Ovim projektom završeno je unapređenje poduzetničke infrastrukture Grada Pakraca, što će doprinijeti poboljšanju konkurentnosti i privlačenju investicija u Poslovnu zonu Pakrac.    

Osnovne su aktivnosti obuhvaćale modernizaciju i rekonstrukciju pristupne ceste Zoni male privrede Pakrac, edukaciju poduzetnika i edukaciju tima ljudi u poduzetničkom centru i gradskoj upravi o razvoju i upravljanju poduzetničkom infrastrukturom.

Specifični ciljevi projekta bili su osiguranje kvalitetnog pristupa Zoni male privrede u kojoj je izgrađen i poduzetnički inkubator;siguran i kvalitetan pristup prostorima bivše DI Papuk;rasterećenje prometa u središtu Pakraca;povećanje sigurnost korisnika proširenjem i izgradnjom nogostupa na dijelu ceste koji je naseljen. Osim izgradnje osnovne infrastrukture projekt je uključio i edukacije kako bi se povećala znanja i vještina lokalnih poduzetnika te djelatnika gradskog Upravnog odjela za gospodarstvo i društvene djelatnosti, a posebno upravljačkih timova malih i srednjih poduzeća (20 lokalnih MSP-a), s ciljem njihovog održivog razvoja i rasta te povećanja zaposlenosti. Edukacija je obuhvaćala marketing,proizvodni proces, planove nabave, financijsko planiranje, planiranje ljudskih potencijala tedefiniranje operativnih planova. Organizirana edukacija i treninzi omogućit će poticanje novih razvojnih inicijativa, kao što su inovacije, razvoj novih tehnologija, klastera itd.

Treba također reći da će takvi edukacijski programi i projekti koji razvijaju poduzetnička znanja i vještine i u buduće biti poticani budući da predstavljaju jedan od prioriteta utvrđenih Regionalnim operativnim programom Požeško-slavonske županije i županijskom Strategijom razvoja ljudskih potencijala.  

Skip to content