Reakcija na izjavu saborskog zastupnika SDP-a Danijela Mondekara o korištenju EU sredstava u RH

Sustav institucija koje su uključene u proces korištenja pretpristupnih fondova u Republici Hrvatskoj akreditiran je od strane Europske komisije, te se upravljanje sredstvima provodi po decentraliziranom sustavu provedbe, što podrazumijeva kontrolu i odobravanje svakog pojedinog koraka od strane Delegacije Europske komisije u Zagrebu. Ova ex-ante aktivnost Delegacije odnosi se na sve faze procesa: pripremu natječajne dokumentacije, provođenje natječajnog postupka, potpisivanje ugovora, te proces provedbe ugovorenih projekata.

Pored uspostavljenih kontrolnih mehanizama koji jamče potpunu zaštitu financijskih sredstava i interesa EU i RH, glavna karakteristika sustava je transparentnost u donošenju odluka, pri čemu se sve odluke o dodjeli sredstava javno objavljuju.   

Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije do sada je ugovorila 541 ugovor kroz programe CARDS, PHARE, ISPA i IPA koji su u provedbi, a očekuje se ugovaranje daljnjih 142 ugovora.

Vezana uz tri konkretna slučaja otkazivanja natječaja nije bilo riječi o vrsti nepravilnosti koje gospodin Mondekar spominje, a još manje o korupciji i namještanju natječaja.

Od tri spomenuta konkretna projekta za koje je otkazana natječajna procedura u slučaju projekta nabave opreme za jačanje administrativnog kapaciteta institucija u području rada i zaštite na radu razlog bio zakašnjela objava dodatnih informacija ponuditeljima, te će se natječajni postupak ponoviti. Drugi otkazani projekt odnosi se na nabavu opreme za Hrvatsku agenciju za zaštitu osobnih podataka. Razlog otkazivanja bio je potreba za unapređenjem tehničkih specifikacija u cilju omogućavanja pristupa većem broju ponuditelja, te će natječajni postupak biti ponovljen. Treći slučaj otkazivanja odnosi se na projekt podrške razvitku klastera, koji je otkazan zbog potrebe tehničkog unapređenja natječajne dokumentacije. I u ovom slučaju natječaj će se ponoviti. Svako od navedenih otkazivanja bilo je prethodno odobreno od strane Delegacije europske komisije u Zagrebu. Dakle, ne može se govoriti „da je Hrvatska izgubila šest milijuna eura iz EU fondova“ kako navodi gospodin Mondekar. Vrijednost navedenih projekata ne iznosi niti približno šest milijuna eura, a činjenica da je za očekivati da će se u ponovljenom natječajnom postupku projekti ipak ugovoriti, ne može se govoriti niti o gubitku ovih sredstava.

Poznavateljima sustava nabave po procedurama EU poznato je da je riječ o uobičajenom administrativno-tehničkom dijalogu između Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata EU i Delegacije Europske komisije.

Skip to content