Republika Hrvatska pruža podršku Crnoj Gori kroz provedbu EU twinning projekta u području lijekova i medicinskih proizvoda

Svrha projekta je jačanje kapaciteta CInMED-a u provođenju poslova iz djelokruga njegovog rada i unaprjeđenju doprinosa poboljšanju zdravstvenog sustava i zaštite bolesnika, uz osiguravanje poštivanja europskih standarda, smjernica i dobre prakse. Kroz Twinning projekt bit će provedene brojne aktivnosti prilagođene trenutačnim potrebama CInMED-a koje su usmjerene izgradnji institucionalnih kapaciteta u svrhu unaprjeđenja strateške i operativne sposobnosti.

Voditelj MS projekta je g. Siniša Tomić, voditelj HALMED-a. Predstavnica HALMED-a, gđa Lina Čačić, u svojoj ulozi RTA-a, koordinira i nadzire provedbu projekata pod cjelokupnim nadzorom voditelja projekta MS-a. U ime države korisnice, voditelj projekta je g. Milorad Drljević, direktor CInMED-a, dok je suradnica RTA-a gđa Željka Bešović, voditeljica CINMED-a Centra za lijekove.

Tim stručnjaka iz države korisnika i države članice zajednički će raditi na osiguranju opsežnog prijenosa znanja i iskustva, s ciljem uspješne provedbe ovog projekta.

U razdoblju od 16. do 18. veljače 2021., partneri sa strane države korisnika i države članice proveli su niz on-line sastanaka o svim komponentama projekta, s ciljem identificiranja trenutnih prioriteta CInMED-a, detaljnih aktivnosti i izrade početnog tekućeg plana rada za prvih 7 mjeseci projekta.

Vrijednost projekta je 400.000,00 EUR, sufinanciranih od strane EU i Crne Gore, a razdoblje provedbe projekta je 18 mjeseci (29. siječnja 2021. – 28. srpnja 2022.).

Skip to content