RIJEČ KORISNIKA: Općina Medulin

U sklopu projekta izveli su se pripremni arheološki radovi kao priprema za konzervaciju, zaštita i interpretacija podvodnih arheoloških nalazišta, a u sklopu projekta uredit će se i opremiti staza duljine 2.307 m, urediti operativna površina i odmorišta uz stazu. Uz stazu će se postaviti 11 klupa raznih dimenzija, stupovi solarne rasvjete, jedno solarno e-stablo i tri pametne solarne e-klupe. Na stupove solarne rasvjete predviđeno je postavljanje solarnih kamera za video nadzor. Staza će se opremiti edukativnim sadržajima koji uključuju info panoe s taktilnim tablama na Brailleovom pismu, taktilnu maketu kružnog oblika koji omogućuje dobar pristup osobama u invalidskim kolicima, te dva 3D okvira za vizualizaciju antičke stvarnosti. U sklopu opremanja Arheološkog parka postavit će se montažna pozornica, dva prefabricirana objekta samočistećih sanitarija, dva objekta jednostavnih usluga, dva objekta arheološke škole, info punkt i pomična rampa na ulazu u Arheološki park. Pored objekata jednostavnih usluga planirano je uređenje dva dječja igrališta kao i jednog adrenalinskog parka unutar Vižule. Objekt obuhvaća i aktivnosti promidžbe, vidljivosti te edukacije. U svrhu provedbe projekta Općina Medulin je oformila projektni tim za provedbu projekta, a gotovo vrlo brzo nakon početka provedbe projekta osnovan je i Upravni odjel za EU projekte, međunarodnu suradnju i gospodarstvo koji svakodnevno radi na koordinaciji svih projektnih aktivnosti, redovito komunicira s partnerima i pomaže im u provedbi njihovih aktivnosti, ali i provodi sve aktivnosti kao nositelj projekta. Ovakvom podjelom rada i redovitim izvršavanjem svih aktivnosti omogućuje se kontinuirano praćenje provedbe projekta, a svi partneri redovito održavaju i koordinacijske sastanke na kojima raspravljaju o svim aktualnim aktivnostima projekta. Osim samih stručnjaka na projektu (arheologa i konzervatora) u projektni tim Općina Medulin uključila je i djelatnike zaposlene na području provedbe projekata, financija, djelatnike građevinske struke te administratora za pravilnu provedbu administrativnog dijela projekta. Općina Medulin i njezin projektni tim gotovo svakog tjedna se nalaze s užim radnim timom partnera, redovito posjećuju lokaciju provedbe projekta, a otprilike dva puta mjesečno održavaju se koordinacijski sastanci partnera na projektu. Općina Medulin kao nositelj projekta svojim je partnerima kontinuirano na raspolaganju za bilo kakve nejasnoće, a ostvaruje i odličnu komunikaciju s project managerom iz Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije.

2. Što biste iz stečenog iskustva poručili drugim korisnicima projekata?

Svim budućim korisnicima poručili bi da prilikom prijave projekta pokušaju što detaljnije predvidjeti što bi im se sve moglo dogoditi prilikom provedbe projekta i potencijalna rješenja ugraditi u projekt. Kvalitetna priprema projekta može biti pola posla provedbe projekta, a vrlo je važno i kontinuirano komunicirati sa svim subjektima uključenim u projekt u cilju pravovremenih konzultacija u slučaju eventualnih nejasnoća ili prepreka. Prilikom planiranja vremenskih rokova za provedbu projekta preporučamo da se ne uzima vremenski rok u idealnim uvjetima već da se pokuša uzeti određena rezerva koja može poslužiti u slučaju nepredvidivih vremenskih prilika, potencijalnih žalbi na procese javne nabave i ostale okolnosti koje mogu produžiti proces provedbe određene aktivnosti. Također, svim budućim korisnicima preporučamo da u provedbu uključe sve relevantne subjekte koji mogu utjecati na provedbu projekta te da u projektni tim uključe sve relevantne stručnjake (financije, građevina, osoba za provedbu javne nabave, voditelj projekta itd.).

3. Na koji način se dobrim planiranjem može prevenirati otežana provedba projekta?

Ukoliko se već u procesu pripreme i pisanja projekta predvide određene poteškoće one se mogu na vrijeme riješiti i ukloniti. Dobrim planiranjem aktivnosti, realnim rokovima i zahvatima provedba projekta može proći vrlo jednostavno i s vrlo malo problema. Predviđanjem potencijalnih nedostataka već prilikom prijave korisnik može određeni, sporni dio projekta ukloniti ili riješiti. Vezano uz provedbu projekta vrlo je važno da administrativni i financijski dio praćenja rade djelatnici koji već od ranije posjeduju barem neko iskustvo u samoj provedbi kako bi lakše i sa što manje poteškoća redovito i pravovremeno obavljali svoje obveze na projektu.

4. Koji dio tijekom provedbe vam je bio najizazovniji?

Obzirom da projekt uređenja i opremanja Arheološkog parka Vižula obuhvaća vrlo raznovrsne i kompleksne aktivnosti od pripremnih arheoloških radova, zaštite, revitalizacije i interpretacije podvodnih arheoloških nalazišta te infrastrukturne radove samog uređenja parka najizazovniji dio provedbe bio je svakako poštivanje struke i koordinacija svih relevantnih subjekta te svakako vremenski uvjeti za provođenje građevinskih radova i pripremnih arheoloških radova. Izazovima smatramo svakako i pravovremeno donošenje odluka projektnog tima tijekom nailaženja na prepreke u samoj provedbi projekta.

Skip to content