Sabor o korištenju sredstava pretpristupne pomoći

U ime Kluba HDZ-a Marija Pejčinović Burić kazala je da je IPA novi program pretpristupne pomoći koji Hrvatska ima na raspolaganju od 2007. godine do punopravnog članstva. Istaknula je da su sredstva IPA-e namjenjena potpori u području poljoprivrede i ruralnog razvoja, a ukupni iznos pomoći koji je za to područje namijenjen od 2007. do 2010. godine iznosi 741 milijun kuna. Burić je kazala kako će se tim sporazumom omogućiti da Hrvatska godišnje koristi između 25 i 26 milijuna eura bespovratnih sredstava koja će omogućiti uvođenje standarda europske pravne stečevine u području poljoprivrede i ruralnim područjima te će pridonijeti razvoju ruralnih sredina.

Državni tajnik Središnjeg državnog ureda za razvojnu strategiju i koordinaciju fondova EU Hrvoje Dolenc rekao je da u ukupni iznos programa “Regionalna konkurentnost” za 2007. i 2009. godinu iznosi 339,4 milijuna kuna, od toga IPA osigurava bespovratna sredstva u iznosu od 254,5 milijuna kuna, a ostatak od 84,8 milijuna kuna osigurava se iz hrvatskog proračuna u razdoblju od 2009. do 2012. godine.

Operativni program “Zaštita okoliša” je ukupne vrijednosti 513,6 milijuna kuna, a bespovratna sredstva EU Hrvatskoj iznose 358,2 milijuna kuna, dok sufinanciranje iz proračuna iznosi 128,4 milijuna kuna.

Dolenc je rekao da ukupna vrijednost programa “Promet” iznosi 553,8 milijuna kuna, bepovratna sredstva iz IPA-e su 373,9 milijuna kuna, dok nacionalno sufinanciranje iznosi 179,9 milijuna kuna.

Tijekom rasprave zastupnici HDZ-a, SDP i IDS-a podržali su predložene zakone. Damir Kajin (IDS) ocijenio je da su iznosi koje Hrvatska dobiva od EU u sadašnjoj situaciji “melem na ranu” i državi ali i lokalnim sredinama koja će ta sredstva dobiti. (Hina) 

Skip to content